Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
4
0
6
6
6
9
Thông tin tuyên truyền 12 Tháng Tám 2022 7:50:00 SA

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Trong trường hợp người dân mua bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ chi phí KCB theo quy định. Những quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT bao gồm:

1. Được hỗ trợ tiền mua BHYT

Người dân tham gia BHYT tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Cụ thể:

- Đối với các đối tượng cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều được hỗ trợ tiền mua BHYT tối thiểu là 70%.

- Học sinh, sinh viên và đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ tiền mua BHYT tối thiểu là 30%.

2. Được khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc

Người tham gia được khám chữa bệnh BHYT tại mọi cơ sở y tế có ký Hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc theo quy định.

3. Được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT từ 40% đến 100%

Mức hưởng bảo hiểm y tế phụ thuộc vào mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Người tham gia BHYT được quỹ BHYT chi trả:

- Từ 80% - 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến.

+ 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 175.500 đồng; và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

+ 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

+ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp khác

- Từ 40% - 100% chi phí khám chữa bệnh nội trú không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến Trung ương và các tuyến huyện, tuyến cơ sở:

+ Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú.

+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/ 01/2016 trong phạm vi cả nước.

+ Tại bệnh viện tuyến huyện: 70% chi phí khám, chữa bệnh từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí khám, chữa bệnh (cả nội trú lẫn ngoại trú) từ ngày 01/01/2016.

4. Được chi trả nhiều loại thuốc và dịch vụ y tế

Có rất nhiều các loại thuốc và dịch vụ y tế được quỹ BHYT chi trả (quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2008).

5. Giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn

Trong nhiều trường hợp người tham gia BHYT được giảm đáng kể chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt là khi bị tai nạn hay ốm đau dài ngày. Nhờ mua BHYT mà bệnh nhân có điều kiện kinh tế khó khăn được khám chữa bệnh kịp thời và chăm sóc y tế tốt hơn.

6. Góp phần chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Với những quyền lợi trên người tham gia BHYT chỉ cần bỏ ra 804.600 đồng/ năm và được giảm thêm khi mua cùng hộ gia đình theo quy định.

Để mua BHYT Hộ gia đình người tham gia click vào đường links dưới đây để liên hệ mua BHYT tại địa chỉ thuận tiện nhất.

https://rd.zapps.vn/detail/2995271521246408649...

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân Quận 12 khuyến khích Nhân dân nên mua thẻ BHYT cho hộ gia đình, tích cực tham gia BHYT một cách đầy đủ, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình./.

 


Số lượt người xem: 315    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày