Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
8
9
4
0

 

* Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân phường Thới An:

 

* Chức năng, nhiệm vụ:

-  Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luât; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

* Số điện thoại:

- (08)3.7173.560 – Fax: (08)3.17173.558

* Địa chỉ cơ quan:

- Số 340 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh

        * Hộp thư điện tử:

        - phuongta.q12@tphcm.gov.vn