Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
1
5
1
5
4

 

          I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI LHPN:

          - Hội LHPN Quận 12 được tách ra từ Hội LHPN huyện Hóc Môn trên cơ sở tách theo địa giới hành chính từ ngày 01/4/1997 từ 6 xã thành 10 phường với số hội viên là: 7.278 chị; 10 Hội LHPN phường, 48 Chi hội phụ nữ khu phố. Tính đến nay qua quá trình 13 năm xây dựng và phát triển hội viên lên đến 31.472 chị; 93 Chi hội khu phố (10 Chi hội PN chợ; 3 Chi hội phụ nữ Nữ Tu; 80 Chi hội khu phố ) 830 tổ phụ nữ.

1.Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy nhân sự:

          - Chức năng được quy định tại Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

          - Nhiệm vụ: có 6 nhiệm vụ.

                   + Nhiệm vụ 1: Nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Thành phố HCM có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

                   + Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện Luật pháp, chính sách về Bình đẳng giới.

                   + Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

                   + Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc.

                   + Nhiệm vụ 5: Xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

                   + Nhiệm vụ 6: Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

          - Bộ máy nhân sự có 7 định biên: 01 chủ tịch; 01 phó chủ tịch; 05 chuyên trách, ngoài ra Hội còn hợp đồng 01 chuyên trách, việc chi trả lương hàng tháng từ lãi nguồn vốn TDTK.

 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG THỜI GIAN QUA:

          Nhìn chung 13 năm qua, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã tạo cơ hội cho người phụ nữ tích cực tham gia học tập dưới nhiều hình thức: nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. . . đã góp phần khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trên các lĩnh vực, đời sống xã hội, phát huy được tiềm năng to lớn của phụ nữ trong tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng hàng năm. Qua đó, Hội LHPN Quận 2 lần tổ chức tuyên dương 200 gương diển hình phụ nữ tiên tiến trên các lĩnh vực ( 2006-2010 ) để động viên tinh thần chị em gắn bó với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

Nhiệm vụ 1: Công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ mọi mặt của phụ nữ là nhiệm vụ mà Hội LHPN thường xuyên thực hiện, nhằm mục tiêu xây dựng người phụ nữ Việt Nam “có tri thức, có sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”.

          Kết quả trong 5 năm đầu (1997-2001) có 192.592 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền học tập các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; 5 năm tiếp theo (2002-2006) có 793.257 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền học tập; những năm tiếp theo (2007-2010) có 348.700 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền học tập các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đây là sự nổ lực cố gắng của tập thể cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng thời nêu cao tinh thần cầu tiến của phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về Bình đẳng giới.

          + Giám sát việc thực hiện Quỹ 156 về chính sách hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi do ảnh hưởng dự án, giám sát gia đình hội viên đỗ rác dân lập, giám sát trẻ lao động sớm, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ chính trị đối với các Cấp ủy Đảng, triển khai giám sát chế độ miễn giảm học phí cho con em diện nghèo theo quy định.

          + Tham gia hòa giải, đơn thư khiếu nại, tố cáo của phụ nữ có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp. Phối hợp tiếp nhận 1.065 đơn thư các loại, chủ yếu là HNGĐ, thừa kế, trợ cấp nuôi con sau ly hôn, bạo hành trong gia đình.

          + Thực hiện chính sách về Bình đẳng giới: vai trò của phụ nữ được Đảng, chính quyền và các ngành đánh giá có tiến bộ hơn; việc triển khai thực hiện Nghị định 19/2003/CP quy định trách nhiệm cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội tham gia hoạt động quản lý nhà nước. Chỉ thị 37/BBT về công tác cán bộ nữ, Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cán bộ nữ được học tập và lao động, có nhiều đóng góp chung vào sự phát triển của quận.

- Có 278 phụ nữ tham gia Cấp ủy Đảng, trong đó quận là 11 nữ /41, tỷ lệ 26,83%; phường 57 nữ/237 tỷ lệ 24,05%; UVTV/QU có 01 nữ/11, tỷ lệ 9,09%.

- Có 48 chi hội trưởng phụ nữ khu phố tham gia Ban điều hành khu phố

- Có 220 tổ trưởng phụ nữ tham gia tổ trưởng dân phố.

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

          - Hội xác định đây là chương trình mũi nhọn, là hoạt động hỗ trợ thúc đẩy phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, là cơ sở giúp chị em nâng cao đời sống, góp phần thực hiện chủ trương tăng hộ khá, giảm hộ nghèo.

          - Hội có nhiều giải pháp giúp nhau phát triển kinh tế: hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng kinh doanh, giới thiệu việc làm, học nghề   . . thông qua phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, mỗi nămHội vận động từ 250.000.000đ đến 300.000.000đ, nguồn vốn TDTK, Báo phụ nữ, liên tịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Nâng cấp đô thị, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ XĐGN,…. Kết quả Hội đã hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng cho 44.467 lượt thành viên, trong đó, 100% hộ gia đình trong chương trình XĐGN, đều được Hội giúp đỡ: xây mái ấm tình thương, sửa chữa nhà tình thương, tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, tặng bảo hiểm y tế …. giúp các chị tự tin vượt lên thoát nghèo.

Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

          - Có 24.869/25.819 hộ đạt tỷ lệ 94% gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

          - Có 80/80  Chi hội an toàn.

          - Có 830/830  Tổ hội an toàn.

          - 25.819 hộ gia đình hội viên thực hiện 4 không với ma túy.

Nhiệm vụ 5: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

          - Đây là chương trình then chốt, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội sẽ quyết định những thắng lợi trong các hoạt động phong trào với phương châm “ Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”. Ngày tách quận có 7.278 hội viên, đến nay có 31.472 hội viên. Trong thời gian qua đã phát triển 24.194 hội viên mới, xây dựng 6.569 hội viên nồng cốt.

          - Có 80/80 chi hội phụ nữ khu phố

          - Có 830/830 tổ hội phụ nữ.

          - Có 1.031/1.085 cán bộ Hội giỏi hàng năm.

          Hàng năm Hội LHPN được Hội LHPN Thành phố và UBND Quận đánh giá là đơn vị xuất sắc, được tặng Bằng khen, giấy khen, năm 2008 nhận Huân chương lao động hạng III.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2010-2015.

I.Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi hội viên chọn đăng ký một việc làm thiết thực.

          2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh yêu nước, năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang.

          + Tuyên truyền giáo dục về lòng yêu nước, nâng cao nhận thức hiểu biết và ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

          + Giáo dục tuyền thống phẩm chất tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam, giáo dục ý thức giới, tinh thần tự tin, tự chủ, động viên phụ nữ tích cực họp tập, nâng cao trình độ, ý thức công dân, rèn luyện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, xây dựng người phụ nữ quận 12 thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

          3. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về Bình đẳng giới.

          - Tăng cường công tác tư vấn, giám sát và từng bước phản biện xã hội.

          - Tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị định 19/2003/CP của Chính phủ về tăng cường sự tham gia quản lý nhà nước của các cấp Hội.

          4. Nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng, hỗ trợ phụ nữ vượt nghèo, phát triển vươn lên làm giàu chính đáng.

          - Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả, bền vững, quan tâm hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

          - Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh làm giàu chính đáng.

          5. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

          - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, mô hình dịch vụ gia đình, cuộc vận động “ Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

          - Động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách; mẹ VNAH, vợ liệt sĩ, nữ thương binh, duy trì các hình thức hỗ trợ học bổng, bữa an tình thương . . . .

          6. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực hiệntốt chức năng đại diện của tổ chức Hội, mở rộng đoàn kết các tầng lớp phụ nữ.

          - Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

          - Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động Hội.

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, quan tâm công tác quy hoạch đào tạo và tuyển dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa.

          - Đa dạng hóa các loại hình tập hợp, phát triển hội viên đến từng hộ gia đình có phụ nữ trong độ tuổi.

 

   

 Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:                     Số 1, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12.
Điện thoại:                38917482