Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
6
2
8
7

 

 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN,
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,
BỘ MÁY NHÂN SỰ CỦA PHÒNG VHTT
 
1/ Về cơ cấu tổ chức:
- Phòng Văn hóa – Thông tin có 09 cbcc và nhân viên đang công tác tại đơn vị có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác (trong đó có 03 cử nhân luật, 02 cử nhân hành chính, 02 cử nhân văn hóa, 02 cử nhân quản trị doanh nghiệp).
- Cơ cấu:
+ 01 Trưởng phòng.
+ 02 Phó Trưởng phòng.
+ 04 chuyên viên phụ trách các lĩnh vực văn hóa – thể thao – du lịch – gia đình; thông tin – truyền thông; thống kê – thổng hợp.
2/ Chức năng, nhiệm vụ:
2.1. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình:
- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị, đơn vị văn hóa; công sở văn minh sạch đẹp; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dung hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận.
- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm văn hóa, thể thao; các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở; các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn quận.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn quận; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
2.2. Lĩnh vực thông tin và truyền thông
- Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.
- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận. Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền Thông trong việc quản lý hạ tầng thông tin : Mạng cáp thông tin, viễn thông và các trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS) trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện quản lý, kiểm tra và hướng dẫn Ủy ban nhân dân 11 phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử; về bưu chính, viễn thông và Internet; dịch vụ photocopy và in ấn; về kinh doanh sách báo, phát hành sách báo, cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm; về đưa tin, phát thanh và truyền thanh trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền Thông, Ủy ban nhân dân quận xử lý.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn quận thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; in ấn, phát hành; xuất bản.
- Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.
3/ Các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận:
Trên địa bàn quận 12, hiện có 09 di tích lịch sử - văn hóa trong đó có 6 di tích lịch sử văn hoá đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận gồm: Miếu Cây Quéo, Đình Hanh Phú, chùa Tường Quang, chùa Khánh An ,Đền Nguyễn Ảnh Thủ, Đình Tân Hội. Ngoài ra còn có Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh, Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông, Nhà truyền thống phường Tân Thới Nhất, Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ.
4/ Số điện thoại, hộp thư điện tử:
- Số điện thoại cơ quan: 08.38917451 và 08.37156225.
 
- Điện thoại di động của Trưởng phòng: 0903926188.