Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
8
7
8
6

PHÒNG Y TẾ QUẬN 12 – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 

Tháng 4/1997, Phòng y tế được thành lập song song với việc thành lập Trung tâm y tế quận 12. Đến 2003 Phòng y tế được sát nhập vào Trung tâm y tế quận.
Trung tâm y tế quận 12 ở thời điểm thành lập Quận; cơ sở vật chất chưa có gì đáng kể, có hai phòng khám bệnh là phòng khám khu vực 1 và phòng khám khu vưc 3 lồng ghép với 7 trạm y tế xã; về nhân sự ở thời điểm đó có 109 người, trong đó có 45 bác sĩ, điều kiện làm việc của Ban lãnh đạo Trung tâm y tế là khó khăn phải mượn tạm một phòng của phường Tân Chánh Hiệp ở ngã 3 bầu;  
Các trạm y tế phường lần lượt được xây dựng, 11 Trạm y tế phường đều có bác sĩ và đến năm 2004 khi bệnh viện với qui mô 100 giường được khánh thành và đi vào hoat động thì hoạt động của ngành y tế dần được khởi sắc; bên cạnh đó, năm 2003 Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân được ban hành thì mạng lưới y tế tư nhân từng bước phát triển đã góp phần đáng kể vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.  
Đến năm 2007 ngành y tế quận 12 được tách ra thành ba bộ phận là Phòng y tế, Bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng;  hoạt động của ngành y tế ngày càng đi vào chuyên sâu, chuyên môn hóa. Trong những năm từ 2008 đến nay, thành phố và quận đã đầu tư nhiều trang thiết bị chuyên môn như máy siêu âm, bộ trang thiết bị phòng mỗ, máy giúp thở, sửa chữa phòng mổ…góp phần tạo được niềm tin trong nhân dân.
Tính đến tháng 1/2010 số bác sĩ công tác tại đơn vị y tế công lập của quận là 86 (nâng lên 41 người so với năm 1997); Bên cạnh hê thống y tế công lập có 10 phòng khám đa khoa, 65 phòng mạch và 180 nhà thuốc tư nhân; Ước tính số bác sĩ (cả công và tư) đạt 4,85 người/10.000 dân và tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên của quận năm 2009 là 0,74% đạt chi tiêu do Thành phố giao.
I. Về nhiệm vụ trọng tâm của Phòng y tế:
            Chủ động thực hiện tốt công tác Quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn theo phân cấp, triển khai thực hiện kế họach thanh kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân và thanh kiểm tra vệ sinh an tòan thực phẩm và thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận.
2. Viêc tổ chức quản lý và triển khai thực hiện như sau:
2.1 Đối với mạng lưới y tế tư nhân:
Hoạt động về mảng y tư nhân gồm: 10 phòng khám đa khoa tư nhân, 65 phòng khám chuyên khoa (phòng mạch tư), Hội đông y và 32 phòng chẩn trị YHCT
Về khối dược tư nhân gồm: 180 nhà thuốc tư nhân.
*     Hoạt động thanh tra, kiểm tra:
Mục đích là hướng dẫn giúp cơ sở thực hiện tốt các qui định về hành nghề y, dược tư nhân được qui định ở Luật dược và Luật khám chửa bệnh, các Nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện; tuy nhiên cương quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần trên cùng một hành vi.
Định kỳ 2 lần / năm triển khai thực hiện kế họach thanh, kiểm tra chuyên ngành của thanh tra sở y tế theo phân cấp bao gồm: việc thành lập đòan thanh, kiểm tra trình Sở y tế ra quyết định và tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo đúng luật định và thời gian qui định; định kỳ gởi biên bản đối với các cơ sở vi phạm về thanh tra Sở y tế để xử lý theo đúng qui trình và luật định, định kỳ tham dự các buổi giao ban giữa các đợt thanh kiểm tra, các buổi tổng kết các đợt thanh, kiểm tra.
*   Xử lý vi phạm: Căn cứ Nghị định 45/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Đối với các vi phạm được ghi nhận trong các đợt kiểm tra định kỳ theo kế họach của thanh tra Sở y tế thì gửi biên bản về thanh tra Sở y tế xử lý theo đúng qui trình, qui định của pháp luật.
- Đối với các trường hợp vị phạm phát hiện được ngoài đợt thanh kiểm tra theo kế họach của Thanh tra Sở y tế thì có thể trình TT.UBND Quận ra quyết định thành lập đòan thanh kiểm tra liên ngành bao gồm: Phòng y tế, Công an, Quản lý thị trường và UBND phường nơi có vi phạm; tiến hành kiểm tra đột xuất lập biên bản kiểm tra và biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và trình TT.UBND Quận ra quyết định xử phạt theo đúng luật định.
       2.2  Đối với công tác quản lý vệ sinh an tòan thực phẩm:
*    Quản lý:
            Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an tòan thực phẩm đối với sơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn theo phân cấp.
            Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra vệ sinh thực phẩm theo kế hoạch của sở Y Tế đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận.
            Theo dõi các vấn đề có liên quan đến sức khỏe bệnh tật của nhân dân để tham mưu với Ủy Ban Nhân Dân quận.
*   Thanh kiểm tra: định kỳ tổ chức thực hiện kế họach thanh, kiểm tra vệ sinh an tòan thực phẩm của Sở y tế bao gồm: việc thành lập đòan thanh, kiểm tra trình TT.UBND Quận ra quyết định, tiến hành thanh kiểm tra theo qui định .
*      Xử lý vi phạm: căn cứ Nghị định 45/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Đòan thanh kiểm tra lập tờ trình kèm biên bản vi phạm gởi về TT.UBND Quận ra quyết định xử lý theo đúng quyền hạn và qui định của Luật pháp.
2.3 Thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình:
- Tích cực tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác kế hoạch hóa gia đình
- Thực hiện mức giảm sinh 0,092%o, mức giảm sinh con thứ ba là 0,26%
- Thực hiện chiến lược phát triển ngành y tế giai đọan 2010-2015 theo Nghị quyết của quận đảng bộ lần IV và căn cứ vào Quyết định phê duyệt mạng lưới khám chửa bệnh tầm nhìn đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng y tế quận 12 quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn./.
 
 
Thông tin liên lạc:
Địa chỉ:            (Lầu 2)  Số 1, Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12
Điện thoại:        38917847