Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
5
8
0
5
5
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành trong tháng 11 năm 2018
Lịch tiếp công dân: + Ngày 02/11/2018: Phạm Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường + Ngày 09/11/2018: Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Chủ tịch UBND phường + Ngày 16/11/2018: Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường + Ngày 23/11/2018: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường + Ngày 30/11/2018: Phạm Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Thời ...
Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Quận trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận tháng 11 năm 2018
I/ Tiếp công dân định kỳ: Stt Ngày tiếp Cán bộ tiếp công dân Chức vụ 1 01/11/2018 ĐB. Nguyễn Thị Hồng Phương Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường 2 08/11/2018 ĐB. Đặng Thị Kiều Nhi Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Quận 12 ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND phường Đông Hưng Thuận tháng 11 năm 2018
I/ Tiếp công dân định kỳ: Stt Ngày tiếp Cán bộ tiếp công dân Chức vụ 1 01/11/2018 ĐB. Nguyễn Thị Hồng Phương Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường 2 08/11/2018 ĐB. Nguyễn Tấn Lực Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Quý 4 năm 2018
Stt Thời gian Lãnh đạo UBND Thành phố Tiếp công dân Địa điểm 1 Thứ Sáu, 19/10/2018 Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong Trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố 2 Thứ Sáu, 26/10/2018 Phó Chủ ...
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành trong tháng 10 năm 2018
Lịch tiếp công dân: + Ngày 05/10/2018: Phạm Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường + Ngày 12/10/2018: Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Chủ tịch UBND phường + Ngày 19/10/2018: Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường + Ngày 26/10/2018: Trần Hồ Duy - Chủ tịch UBND phường Thời gian: + Sáng: 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 + Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 10 năm 2018
Lịch tiếp công dân: + Ngày 04/10/2018: Đồng chí Nguyễn Long Tuyền - Chánh Thanh tra Thành phố và đồng chí Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc - Phó Chánh Văn phòng trực, tiếp công dân theo quy định. + Ngày 11/10/2018: Đồng chí Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chánh Thanh tra Thành phố và đồng chí Lê Thị Thanh Trà - Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ...
Lịch tiếp công dân của UBND phường Đông Hưng Thuận (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018)
Lịch tiếp công dân: + Ngày 05/10/2018: Phan Phương Bình - Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận + Ngày 12/10/2018: Phan Phương Bình - Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận + Ngày 19/10/2018: Phan Phương Bình - Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận + Ngày 26/10/2018: Phan Phương Bình - Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận Thời gian: + Sáng: 07 ...
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND phường Đông Hưng Thuận tháng 10 năm 2018
I/ Tiếp công dân định kỳ: Stt Ngày tiếp Cán bộ tiếp công dân Chức vụ 1 04/10/2018 ĐB. Nguyễn Thị Hồng Phương Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường 2 11/10/2018 ĐB. Nguyễn Tấn Lực Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ...
Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Quận trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận tháng 10 năm 2018
I/ Tiếp công dân định kỳ: Stt Ngày tiếp Cán bộ tiếp công dân Chức vụ 1 04/10/2018 ĐB. Nguyễn Thị Hồng Phương Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường 2 11/10/2018 ĐB. Đặng Thị Kiều Nhi Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Quận 12 ...
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND phường Tân Thới Nhất (Quý IV/2018)
Tháng 10/2018 STT Ngày tiếp Đại biểu tiếp công dân Chức vụ 1 02/10/2018 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trưởng Văn phòng KP6A 2 09/10/2018 Phạm Thị ...
  Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND quận đơn vị phường Tân Thới Nhất (Quý IV/2018)  (25/09)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 9 năm 2018  (13/09)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND phường Đông Hưng Thuận tháng 9 năm 2018  (05/09)
  Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Quận trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận tháng 9 năm 2018  (05/09)
  Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND phường Hiệp Thành trong tháng 9 năm 2018  (02/09)
  Lịch tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND Quận trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận tháng 8 năm 2018  (03/08)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND phường Đông Hưng Thuận tháng 8 năm 2018  (03/08)
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tháng 8 năm 2018  (01/08)
  Lịch tiếp công dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành trong tháng 8 năm 2018  (01/08)
  Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND phường Tân Thới Nhất Quý III năm 2018  (07/07)