Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
1
8
4
1

 

I – ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
-          Phường Thạnh Xuân là một trong 11 đơn vị hành chính của Quận 12, Thàn phố Hồ Chí Minh. Ngày 6/1/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 03/NĐ-CP về việc thành lập Quận 12 và các phường trực thuộc. Phường Thạnh Xuân chính thức được thiết lập và đơn vị hành chính cấp cơ sở.
-          Phường Thạnh Xuân được thành lập trên cơ sở các Ấp 3, 5, 6, 7 của xã Thạnh Lộc huyện Hóc Môn cũ. Tuy mới thành lập được trên 15 năm nhưng vùng đất này đã có bề dày lịch sử trên 300 năm hình thành và phát triển, gắn liền với công cuộc khai hoang lập ấp của người Việt ở Nam Bộ.
-          Phường Thạnh Xuân có diện tích tự nhiên 968,5898 ha, dân số khi mới thành lập có 10.616 nhân khẩu, đến nay đã tăng lên đến 35.642 nhân khẩu với 9.626 hộ dân sinh sống, hiện nay có 7 khu phố và 49 tổ dân phố đều có Trưởng, phó khu phố, Tổ trưởng tổ dân phố. Địa giới hành chính được phân chia : phía Bắc giáp xã Nhị Bình và xã Đông Thạnh – huyện Hóc Môn, phía Nam giáp Phường 17 – quận Gò Vấp, phía Đông giáp phường Thạnh Lộc và phía Tây giáp phường Thới An, Quận 12.
II – VỀ CƠ CẤU TỐ CHỨC CBCC:
UBND phường có cơ cấu, tổ chức các bộ phận theo Nghị định 92/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, cụ thể đã có các chức danh sau :
1. Cán bộ :
a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
2. Công chức :
a) Trưởng Công an;
b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
c) Văn phòng – thống kê;
d) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường;
đ) Tài chính – kế toán;
e) Tư pháp – hộ tịch;
g) Văn hóa – xã hội.
3. Cán bộ không chuyên trách :
a.Cán bộ Tổ chức;
b.      Cán bộ Tuyên giáo;
c.Cán bộ Kiểm tra;
d.      Cán bộ Văn phòng Đảng ủy;
e.Thường trực Khối Dân vận;
f.  Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
g.Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
h.      Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
i.   Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
j.   Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;
k.      Chủ tịch Hội Người Cao tuổi;
l.   Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;
m.    Phó Trưởng Công an xã (bán chính quy);
n.      Phó Chỉ huy trưởng Quân sự;
o.      Lao động – Thương binh và Xã hội;
p.      Cán bộ phụ trách Kinh tế (công, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, kế hoạch, thương mại, dịch vụ);
q.      Thủ quỹ - Văn thư – Lưu trữ;
r.       Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;
s.       Văn hoá thông tin – Thể dục thể thao – Gia đình;
t.        Bình đẳng giới – Trẻ em;
u.      Thống kê Quân sự.
III – VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :
Uỷ ban nhân dân phường Thạnh Xuân có và đang thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, cụ thể :
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 111, các khoản 1, 2, 4 Điều 112, các khoản 2, 3, 4 Điều 113, các điều 114, 115, 116, 117 và các khoản 2, 3, 4 Điều 118 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau :
1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Ủy ban nhân dân quận 12 phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 12 quyết định.
- Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo Ủy ban nhân dân quận 12 kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương.
- Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân quận 12 phê duyệt.
3. Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị trên địa bàn.
4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.
IV – THÔNG TIN LIÊN LẠC :
-          Địa chỉ trụ sở UBND phường Thạnh Xuân : 18A, khu phố 3, đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12
-          Số điện thoại UBND phường : 38 919 989
-          Số điện thoại Đảng ủy phường : 37 169 227
-          Hộp thư điện tử : vp.tx.q12@tphcm.gov.vn