Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
5
6
6

I.    Giới thiệu chung:

Cùng với sự ra đời của Quận 12, Thanh tra Quận 12 được thành lập theo Quyết định số 1257/QĐ-UB-NC ngày 21 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2008,  thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cc1 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện, Thanh tra Quận 12 được thành lập mới theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Quận 12.

II. Chức năng:

Thanh tra quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, được sử dụng con dấu riêng theo quy định và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh tra quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân quận.

III. Nhiệm vụ:

Thanh tra quận thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 21 của Luật Thanh tra, cụ thể:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân các phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận giao.

4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân quận.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

IV. Bộ máy nhân sự:

Thanh tra Quận 12 hiện có 08 cán bộ, công chức, trong đó: 01 đồng chí giữ chức vụ Chánh Thanh tra, 02 đồng chí giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

08/08 cán bộ, công chức đạt trình độ cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế, trong đó có 02 cán bộ, công chức đang tham dự chương trình cao học Luật.

Về chính trị: 03 cán bộ, công chức đạt trình độ trung cấp, 01 cán bộ, công chức đang tham dự chương trình cử nhân, 01 cán bộ, công chức đang tham dự chương trình cao cấp chính trị tập trung.

V.     Những thành tích nổi bật:

-      Năm 1998:

Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 7011/QĐ-UB ngày 25/12/1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Năm 1999:

Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 1319/QĐ-UB ngày 29/02/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Năm 2004:

Bằng khen theo Quyết định số 688/QĐ-TTCP ngày 10/3/2005 của Thanh tra Chính phủ.

-      Năm 2005:

Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Năm 2006:

Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Năm 2008:

Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của Chủ tịch UBND thành phố.

- Năm 2009:

Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Chủ tịch UBND thành phố.

- Năm 2010:

Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 19/01/2011 của Chủ tịch UBND thành phố.

- Năm 2011:

+ Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND thành phố.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2010 - 2011) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố, theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND thành phố.

- Năm 2012:

+ Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND thành phố.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 29/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2013:

+ Tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục (2012, 2013) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Thông tin liên hệ:
Thanh tra Quận 12:
Địa chỉ: Số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12.
Điện thoại: (08) 3891 7446
Fax: (08) 3891 7446
Email: thanhtra.q12@tphcm.gov.vn