Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
5
3
4
1
7
4

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO QUẬN 12

STT

Đơn vị

Họ và tên lãnh đạo

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

UBND Quận 12

Ông Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch

0918.275.177

nvduc.q12@tphcm.gov.vn

2

Ông Hồ Minh Hoàng

Chánh Văn phòng

0931.402.449

hmhoang.ta.q12@tphcm.gov.vn

3

UBND phường An Phú Đông

Bà Võ Thị Ngọc Lan

Chủ tịch

0902.337.306

vtnlan.q12@tphcm.gov.vn

4

UBND phường Đông Hưng Thuận

Ông Lâm Quân Minh Vương

Chủ tịch

0903.961.594

lqmvuong.tmt.q12@tphcm.gov.vn

5

UBND phường Hiệp Thành

Ông Đặng Hải Bình

Chủ tịch

0982.211.036 dhbinh.q12@tphcm.gov.vn

6

UBND phường Tân Chánh Hiệp

Ông Nguyễn Chí Thiện

Chủ tịch

0903.942.734

ncthien.q12@tphcm.gov.vn

7

UBND phường Tân Hưng Thuận

Ông Phan Cường

Chủ tịch

0903.929.496

pcuong.tht.q12@tphcm.gov.vn

8

UBND phường Tân Thới Hiệp

Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Chủ tịch

0963.272.777

 

htttrinh.q12@tphcm.gov.vn

9

UBND phường Tân Thới Nhất

Ông Nguyễn Hải Lâm

Chủ tịch

0908.929.691

nhlam.q12@tphcm.gov.vn

10

UBND phường Thạnh Lộc

Bà Nguyễn Thị Anh Thi

Chủ tịch

  0932.706.708 ntathi.tl.q12@tphcm.gov.vn

11

UBND phường Thạnh Xuân

Ông Nguyễn Tiến Đạt

Chủ tịch

0903.979.907

ntdat.q12@tphcm.gov.vn

12

UBND phường Thới An

Ông Phạm Quốc Vũ

Chủ tịch

0909.045.459

pqvu.ta.q12@tphcm.gov.vn

13

UBND phường Trung Mỹ Tây

Ông Cao Hà Đức Trọng

Chủ tịch

0983.751.351

chdtrong.q12@tphcm.gov.vn