Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
8
1
8
7

 

GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12
 
I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị :
   - Quá trình thành lập : Ngành giáo dục Quận 12 thành lập từ 16/04/1997 và được tách ra từ Ngành giáo dục Hốc Môn.
   - Đặc điểm tình hình: Ngành giáo dục quận 12 tiếp tục thực hiện chỉ thị 40-CT/TW ngày 05/06/2004 của Ban Bí thư về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực tay nghề ở các ngành học, bậc học. Năm học 1997-1998 ngành giáo dục có 1139 CB-GV-CNV toàn ngành đến tháng 9 năm 2010 Ngành giáo dục và đào tạo Quận 12, hoạt động với tổng số CB-GV-CNV toàn ngành là:2195, qua 13 năm thành lập và phát triển, đội ngũ CB-GV-CNV ngành giáo dục đã tăng 1056 người, qua đó ta thấy ngành giáo dục phát triển không ngừng qua từng năm học.
Ngành giáo dục đã sử dụng đúng chỉ tiêu biên chế được giao, bố trí hợp lý, đúng chuyên môn đào tạo, đội ngũ trẻ, năng động, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, đội ngũ cán bộ quản lý bố trí theo hạng trường, hầu hết đều đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
   - Đội ngũ cán bộ giáo viên toàn ngành ngày một phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ qua việc tự học, tự rèn và tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên, các lớp nâng chuẩn. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ đội ngũ được xây dựng theo kế hoạch cụ thể, tỷ lệ nâng chuẩn ngày càng cao.
   Từ Năm học 1997-1998 đến năm học này trình độ đạt chuẩn và nâng chuẩn của cán bộ, giáo viên các ngành học ngày càng được nâng cao qua các năm học (các biểu mãu đính kèm)mầm non, tiểu học, THCS hoàn thành các lớp chuẩn hóa chuẩn nâng tổng số toàn ngành  CB-GV đạt trình độ trên chuẩn.Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ ngành thực hiện theo kế họach đã đề ra và xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên các ngành học để đáp ứng yêu cầu công tác và nhiệm vụ đề ra của toàn ngành cụ thể trong năm học này
   - Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ đội ngũ được xây dựng theo kế hoạch cụ thể. Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên toàn ngành ngày càng được nâng cao qua việc tự học, tự rèn và tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên, các lớp nâng chuẩn. Kết quả đến năm 2010 như sau:
   + Bồi dưỡng chuẩn hóa: Có 1.580/1.583 CB-GV đã đạt chuẩn, tỉ lệ 99,8%.
   + Bồi dưỡng trên chuẩn: Có 1.120/1.583 CB-GV đã trên chuẩn, tỉ lệ 70,8%.
   + Bồi dưỡng tin học: Có 1.468/1.583 CB-GV đạt trình độ tin học A trở lên, tỉ lệ 92,7%. Đặc biệt trong năm 2010 đã tổ chức được 18 lớp học “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục” cho CBQL các ngành học và GV THCS.
   + Bồi dưỡng ngoại ngữ: Có 1.327/1.583 CB-GV đạt trình độ Anh văn A trở lên, tỉ lệ 83,8%.
   - Công tác bồi dưỡng chuyên đề có sự đầu tư sâu, nhiều chuyên đề rất thiết thực chủ yếu tập trung vào việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học. Trong năm học này đã tổ chức thực hiện được 365 chuyên đề trong đó có 5 chuyên đề theo chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo, 48 chuyên đề cấp quận và 312 chuyên đề tổ chức ở các trường. Công tác bồi dưỡng chính trị : Phòng giáo dục và đào tạo tham mưu quận tổ chức các lớp Trung cấp chính trị dành riêng cho ngành giáo dục.
 
            - Cơ sở vật chất : Ngành giáo dục Quận 12 hoạt động với tổng số 43 trường : Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong đó ngành học mầm non gồm 14 đơn vị, tiểu học : 17 đơn vị, THCS : 09 đơn vị và 04 đơn vị trực thuộc. Các trường được xây dựng mới, cải tạo nâng chuẩn hàng năm. Từ ngày thành ngành đến nay các trường mẫu giáo mầm non được xây mới như MN Hồng Yến, Sơn Ca 1, Sơn Ca 6, Sơn Ca 7, Họa Mi 1; Trường tiểu học được xây mới như Hà Huy Giáp, Võ Văn Tần, Trương Định, Lê Văn Thọ; Trường THCS gồm Trần Quang Khải, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Hiền, Nguyễn Huệ.
   - Đối với bậc tiểu học đã hoàn chỉnh qui hoạch mạng lưới trường lớp từ năm 2006 đến năm 2020 (được Sở qui hoạch kiến trúc Thành phố thẩm định và thống nhất đề án).
   - Vận dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, sử dụng trường đã được xây dựng mới, nâng cấp : Tiểu học Quới Xuân (22 phòng học và các phòng chức năng); Tiểu học Hiệp Thành (12 phòng học).
   - Tham mưu kế hoạch nâng cấp CSVC trường chuẩn quốc gia tiểu học Nguyễn Khuyến gồm các hạn mục : nhà tập đa năng, phòng âm nhạc và thay gạch hành lang các phòng học.
   - Đối với bậc THCS việc mua sắm trang thiết bị dạy học được các trường chủ động thực hiện đảm bảo đủ điều kiện về trang thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định của Bộ GD& ĐT.
   - Hoạt động thí nghiệm thực hành có 6/9 trường có phòng thí nghiệm thực hành riêng, một trường có 2 phòng ( Lý, Hoá – Sinh ), một trường có 1 phòng chung và một trường chưa có phòng thí nghiệm. Các trường có phòng thí nghiệm thực hành thực hiện đầy đủ chi tiết theo qui định, những trường còn lại chỉ thực hiện trên lớp ( tiết minh họa ).
   - Hoạt động thư viện cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho giáo viên nghiên cứu, soạn giảng, học sinh tự trang bị đầy đủ sách giáo khoa để học. Ngoài ra các thư viện còn phục vụ bạn đọc theo chuyên đề và phục vụ tuyên truyền trong các ngày lễ lớn, có 7 thư viện đạt tiên tiến, 2 thư viện đạt chuẩn.
2. Chức năng, nhiệm vụ :          
   Với nhiệm vụ là tham mựu cho Thường trực Uỷ ban nhân dân quận 12 về công tác giáo dục. Nghị quyết của Quận ủy đã xác định  “Giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Quận ủy, HĐND, UBND quận, ủy ban nhân dân các phường, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế xã hội, các gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo quận nhà” .Từ đó Phòng giáo dục đã đề ra những kế hoạch cụ thể cho từng năm học và gặt hái được những kết quả nhất định trong những năm qua. Những thành tích đạt được đó là do :
   - Được sự quan tâm sâu sát và kịp thời của Sở giáo dục & đào tạo, của Quận ủy, Hội đống nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 12.
   - Tình hình an ninh, đoàn kết nội bộ ổn định, thực hiện và phát huy dân chủ, thực hiện quy chế hoạt động, quy chế chị tiêu nội bộ ở các trường cũng như cơ quan Phòng giáo dục ngày càng đi vào nề nếp và phát triển thông qua việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của nhà nước, của ngành, phát huy tốt vai trò dân chủ trong nhà trường và thực hiện công khai trong hội đồng giáo dục, hội đồng sự phạm nhà trường.
   - Ngành giáo dục quận 12 đã xây dựng được một đội ngũ vững về phẩm chất chính trị và giỏi về chuyên môn bằng nhiều hình thức như : Bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao, bồi dưỡng tại chỗ qua liên kết với trường Đại học sư phạm mở các lớp cử nhân tiểu học, đại học ngữ văn, cử nhân mầm non : Cử nhân tin học. Thực hiện công tác phổ cập tin học kết hợp với trường Đại học Sài Gòn mở các lớp tin học A và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, kết hợp với Trung tạm bồi dưỡng chính trị quận 12 bồi dưỡng trình độ chính trị dành riêng cho ngành giáo dục. Kết hợp với trường cán bộ quản lý chuẩn hoá đội ngũ CBQL các ngành học, thêm vào đó là phong trào tự học, tự rèn do Công đoàn ngành giáo dục phát động đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về chất lượng của đội ngũ.
   - Bộ máy quản lý giáo dục ở trường được kiện toàn và bố trí đầy đủ và ngày càng có chất lượng hơn. Hầu hết đội ngũ cán bộ quản lý mới đề bạt bố trí đảm đang được nhiệm vụ.
* Những danh hiệu đã đạt được qua các năm của Phòng giáo dục và đào tạo quận 12 :
               Phòng Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo biên chế được giao của Ủy ban nhân dân quận gồm 23 người trong đó lãnh đạo gồm 01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 20 cán bộ, chuyên viên và 03 hợp đồng khoán với chức danh bảo vệ, phục vụ trong đó trình độ đại học 16/20 và 04 cán sự đạt trung cấp và đang học đại học, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên đạt 20/23 (03 phục vụ và bảo vệ không học).
   Bộ máy hoạt động gồm 04 tổ, bộ phận : Tổ Hành chánh quản trị (10 người); Tổ Phổ thông : 06 người + 01 lãnh đạo ; Tổ mầm non : 03 người + 01 lãnh đạo ; và Bộ phận thanh tra – Tổ chức : 02 người, Những danh hiệu mà tập thể CB-CNV Phòng giáo dục và đào tạo đã đạt được trong những năm qua như sau :
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004 do Ủy ban nhân dân Quận 12 tặng giấy khen theo quyết định số 5341/QĐ-UB ngày 23/10/2004.
- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen theo quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 12/11/2008.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2005-2006 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen theo quyết định số 7535/QĐ/BGD&ĐT ngày 20/12/2006.
- Tập thể Lao động xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2005 do Ủy ban nhân dân quận 12 tặng giấy khen theo quyết định số 36/QĐ – UB ngày 8/5/2006.
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 2006-2007 do Ủy ban nhân dân Quận 12 tặng giấy khen theo quyết định số 43/QĐ-UB ngày 13/07/2007.
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 2007do Ủy ban nhân dân Quận 12 tặng giấy khen theo quyết định số 14/QĐ-UB-TĐKT ngày 15/01/2008
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 2008 do Ủy ban nhân dân Quận 12 tặng giấy khen theo quyết định số 60/QĐ-UB-TĐKT ngày 11/08/2008
- Tập thể lao động tiên tiến năm học 2009 do Ủy ban nhân dân Quận 12 khen thưởng theo quyết định số 01/QĐ-UB-TĐKT ngày 18/01/2010.
II Những Kết quả đạt được trong năm học 2009-2010 và phương hướng năm học 2010-2011
   Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ được giao các ngành học, bậc học đã đạt những thành tích đáng kể trong năm học qua cụ thể như sau :
1- Tình hình phát triển quy mô trường lớp:
1.1 Mầm non
Có 14 trường công lập,13 trường và 91 nhóm lớp tư thục,với tổng số học sinh là 16.917/28.353 trẻ trong độ tuổi (tỷ lệ 59,66%) trong đó:Nhà trẻ : 2.597/11.704 (tỷ lệ 22,19%);
- Mẫu giáo: 14.320/16.649 (tỷ lệ 86%), riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 5.037/5.095 tỷ lệ 99,56%. Một trường đạt chuẩn quốc gia mầm non Sơn Ca 5.
1.2 Tiểu học
Có 18 trường trong đó 17 trường công lập và 01 trường dân lập.
Tổng số học sinh là 25.328 (tăng 2.863 em so với năm học trước), 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.
- Có 14/18 trường tiểu học tổ chức lớp học 2 buổi/ngày với số học sinh học 2 buổi/ngày là 10.185 em, tỉ lệ 40,2%.
- 02 trường tổ chức dạy môn Tiếng Anh tăng cường: Tiểu học Nguyễn Khuyến (10 lớp), Tiểu học Lê Văn Thọ (6 lớp) với tổng số học sinh là 586 (tăng 99 em so với năm học trước.
- 03 trường tổ chức dạy môn tin học tự chọn với 37 lớp, 1.369 học sinh.
- 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia : Tiểu học Nguyễn Khuyến.
1.3 Trung học cơ sở :
- Có 09 trường THCS công lập và 02 trường THCS và THPT dân lập, với tổng số học sinh là: 13.790 em, số học sinh nữ 6.670 em (tỉ lệ 48,3%), dân tộc : 85 em (tỉ lệ 0,61%), so với năm học trước số học sinh không tăng.
- 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6.
- Có 5 trường tổ chức lớp học 02 buổi/ngày với 162 lớp, 6.758 học sinh (tỉ lệ 49%), tăng 136 học sinh so với năm học trước; có 05 trường tổ chức dạy môn Tiếng Anh tăng cường với 21 lớp, 771 học sinh (tăng 06 lớp).
   - Có 6 trường THCS tổ chức dạy tăng cường Tin học với 109 lớp và 4. 615 học sinh (tăng 1.700 em so với năm học trước). Đã trang bị 03 phòng máy cho 3 trường THCS còn lại (THCS Nguyễn Ảnh Thủ, Lương Thế Vinh, Nguyễn Vĩnh Nghiệp) để năm học 2010-2011 đảm bảo 100% trường có tổ chức dạy Tin học cho học sinh.
    - Có 01 trường đạt chuẩn quốc gia : THCS An Phú Đông,
    - Có 01 trường THPT đạt chuẩn quốc gia là trường THPT Võ Trường Toản.
2- Kết quả và chất lượng giáo dục
2.1 Mầm non
- Trong năm học 2009-2010 ngành học mầm non rất quan tâm đến công tác chăm sóc nuôi dưỡng. Đặc biệt có 88/118 trường lớp công lập và tư thục xây dựng bếp theo hướng một chiều, trang bị đồ dùng cao cấp tạo được sự tin tưởng của phụ huynh.
- 27/27 trường công lập và tư thục thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau; hưởng ứng đầy đủ các chương trình truyền thông của ngành, thành phố. Tổ chức các hoạt động lễ hội, hội thảo, chuyên đề có sự tham dự của phụ huynh. Phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì.
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi năm học 2009-2010 kết quả đạt 76/114giáo viên tham dự thi.Cấp dưỡng giỏi cấp Quận đạt 29/29.
2.2 Tiểu học :
   - Xây dựng mô hình trường học tiên tiến hiện đại, các trường tiểu học Nguyễn Khuyến, Lê Văn Thọ, Thuận Kiều đã luôn cố gắng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn hướng đến xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
   - Các trường thực hiện chủ đề năm học 2009-2010 “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo phương châm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
   - Các trường thực hiện kiểm tra định kỳ nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất và thực hiện theo quyết định số 30/2005/QĐ-BGD và ĐT ngày 30/9/2005. Giáo viên thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của công văn số 2132/GD-ĐT- TH, ban giám hiệu các trường tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách định kỳ của giáo viên để kịp thời điều chỉnh.
- Về hạnh kiểm có 25.301/25301 học sinh thực hiện đầy đủ, đạt tỷ lệ 100%,
- Có 24.921 học sinh lên lớp thẳng, đạt tỷ lệ 98,5%. Trong đó học sinh giỏi 15.416/25.301, tỷ lệ 60,93% (tăng 16,17% so với năm trước). Học sinh tiên tiến 6.847/25.301, tỷ lệ 27,1%, học sinh trung bình 2.330, tỷ lệ 10,51% và học sinh yếu 378, tỷ lệ 1,49%.
- Học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học : 4.145/4.145 đạt tỷ lệ 100%.
- Có 18/18 trường tiểu học xây dựng và triển khai kế hoạch “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện đánh giá đúng thực chất của nhà trường về các nội dung xây dựng theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD và ĐT. Thực hiện giảng dạy về an toàn giao thông, 100% trường tiểu học phát động tháng an toàn giao thông, Có 18/18 trường tiểu học được công nhận môi trường xanh – sạch đẹp - an toàn và công sở văn minh, sạch, đẹp năm học 2009-2010.
- Có 114 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học cấp quận (tăng 26 giáo viên so với năm học trước);
- Tất cả các trường tiểu học tham gia hội thi vở sạch chữ đẹp cấp quận, kết quả công nhận giải cá nhân : 01 giải nhì, 04 giải ba, 08 giải khuyến khích và 12 học sinh được công nhận cấp thành phố. Giải tập thể : 02 giải ba, 01 khuyến khích, 07 tập thể lớp được công nhận giải cấp thành phố.
- 100% trường tham gia Hội khoẻ Phù Đổng, đạt nhiều giải cao.
- Một số trường có học sinh tham gia giải “Lê Quý Đôn” trên báo Nhi đồng và có học sinh vào vòng chung kết như trường tiểu học Trương Định, Lê Văn Thọ, Thuận Kiều, Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến…, các trường vận động học sinh tham gia gởi bài dự thi “ Ý tưởng trẻ thơ” và tích cực tham gia hội thi “Nét vẽ xanh”.
- Các trường đã tổ chức cho học sinh tham gia “Ngày hội Môi trường - Ngày sữa thế giới” do Sở GD&ĐT tổ chức, kết quả đạt giải khuyến khích ở nội dung "Triển lãm ảnh Hoạt động Môi trường sôi nổi nhất”.
2.3 Trung học cơ sở :
- Tổ chức dạy đủ các môn, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT, triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, lấy đó làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng xong đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT.
- Thực hiện công tác hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông học sinh lớp 8, lớp 9 tại các trường có đủ điều kiện về CSVC và giáo viên. Dạy đủ các môn công nghệ - dịch vụ, tổ chức dạy và thi nghề phổ thông 2 khóa : tháng 3 năm 2010 có 833 học sinh dự thi, đạt 808 em, tỷ lệ 97% và khóa tháng 6 năm 2010 có 3.270 học sinh dự thi, đạt 3.125 em tỷ lệ 95,6%. Một số trường tổ chức tham quan hướng nghiệp cho hoc sinh ở nhà máy Giấy Tân Thuận Tiến – Bình Chánh ,Trại nuôi cá sấu Hoa Cà. Thành lập đội tuyển học sinh giỏi của quận tập trung bồi dưỡng từ tháng 9/2009, dự thi cấp thành phố đạt 45 em (01 giải nhất,07 giải nhì,37 giải3).
- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, có 236 (tăng 09) giáo viên THCS đăng ký dự thi, kết quả 183/236(tăng 08) giáo viên đạt danh hiệu .
   - Huy động 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 công lập.
- Tỷ lệ xét tốt nghiệp bậc THCS năm học 2009-2010 là : 2.961/2.972 đạt tỷ lệ 99,96%, trong đó tốt nghiệp loại giỏi : 782 em (26,31%); loại khá : 1.175 em (39,54%), trung bình : 1.003 (33,75%), Tốt nghiệp bổ túc và phổ cập 135/135 đạt tỷ lệ 100%.
- Số học sinh lớp 9 được tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập là 2.156/2.859, đạt tỷ lệ : 75,54%. (số liệu cụ thể của từng trường xem phụ lục đính kèm).
- Tổ chức tốt các hội thi học sinh giỏi máy tính bỏ túi, Văn hay chữ tốt, tìm hiểu về HIV/AIDS cấp quận và tham dự thi cấp thành phố. Tham gia tốt giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ được thành phố tặng giấy khen (trường THCS An Phú Đông, Lương Thế Vinh)
- Về học lực của học sinh bậc THCS số học sinh đạt giỏi 3.402 tỷ lệ 24,67%; khá 4.850 em tỷ lệ 35,17% ; trung bình 4.376 tỷ lệ 31,73% ; số học sinh yếu 1.029em tỷ lệ 7,5% ; học sinh kém 133 em tỷ lệ 0,96% so với năm học trước số học sinh giỏi tất cả các bộ môn đều tăng.
- Về hạnh kiểm : học sinh đạt loại trung bình trở lên 99,99%, 01 học sinh xếp loại yếu (0,01%, giảm 0.3% so với năm học trước).
2.4 Phổ cập giáo dục
- Thực hiện Nghị quyết của quận ủy và phương hướng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ cập giáo dục, trong những năm qua, ngành giáo dục luôn duy trì và giữ vững chất lượng công tác phổ cập giáo dục.
Các ban ngành, đoàn thể địa phương đã tích cực hỗ trợ, vận động học sinh thất bỏ học ra các lớp phổ cập. Toàn quận có 643 học sinh học ở 37 lớp tiểu học, 497 học sinh ở 37 lớp trung học cơ sổ, 293 học sinh học ở 08 lớp 10 và 11 (riêng học sinh lớp 12 học tại TT GDTX).
Kết quả kiểm tra cuối năm 2009 của quận và Sở GD&ĐT thành phố đã công nhận 11/11 phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học, với tỷ lệ như sau :
- Chống mù chữ đạt 99,9% ( 15đến 35 tuổi ).
- Phổ cập giáo dục tiểu học 100% ( 6 đến 14 tuổi ), phổ cập tiểu học đúng độ tuổi 95,8% (11 tuổi) 99,9% (14 tuổi), 98,7% ( từ 11đến 14 tuổi ).
Phổ cập trung học cơ sở 95,4% ( từ 15đến 18 tuổi tốt nghiệp).
Phổ cập bậc trung học 84,2% (từ 18 đến 21 tuổi tốt nghiệp).           
 III. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011.
   Năm học 2010-2011, năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chủ để “Xây dựng nếp sống văn minh mỹ quan đô thị” Toàn ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Quy định về đạo đức theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 16/4/2008 của BGD-ĐT. Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg, ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Hai không” trong ngành Giáo dục. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
        Nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2010-2011
 Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; phát triển mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cụ thể:
1. Tham mưu quận khẩn trương xây dựng trường lớp để đáp ứng yêu cầu học tập cho con em; thực hiện giảm sĩ số học sinh trên lớp, tăng tỷ lệ HS học 2 buổi/ ngày; tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập .
 2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục từ bậc học mầm non đến phổ thông gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
3. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt là phổ cập bậc trung học, phổ cập đúng độ tuổi ở các bậc học; thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Nâng cao hiệu suất đào tạo; hạn chế lưu ban bỏ học; chăm lo cho người học có hoàn cảnh khó khăn.
 4. Chuẩn bị tốt nguồn lực để phát triển giáo dục, trong đó chú ý ưu tiên đẩy mạnh chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ, tham mưu đủ ngân sách cho các trường hoạt động, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tranh thủ nguồn lực trong nhân dân.
 5. Đổi mới công tác quản lý trường học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục tình trạng dạy học chủ yếu qua “đọc-chép”; cải tiến công tác hội họp, sinh hoạt chuyên môn theo hướng tinh giản – chất lượng.
 6. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, triển khai rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục; đẩy mạnh công tác thanh tra; đổi mới công tác thi đua.
 7. Tất cả học sinh đều được tổ chức hoạt động tập thể, văn nghệ, thể dục thể thao; qua các môn học giáo dục kỹ năng sống, kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phổ cập kỹ năng bơi an toàn và chống đuối nước cho học sinh; được hướng dẫn phương pháp tự học đạt hiệu quả.
 8. Tuyên truyền vận động để phụ huynh học sinh thể hiện sự quan tâm đến việc học của con em, chia sẻ được những thuận lợi và khó khăn với nhà trường, tích cực cùng nhà trường chăm lo tổ chức hoạt động dạy và học.
   9. Quản lý chặt chẽ hệ thống trường học, kể cả tư thục về mặt Nhà nước trong việc chăm sóc nuôi dạy, giảng dạy học tập, không để xảy ra tiêu cực và bất cập.
 10. Tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học kể cả trường tư thục. Mỗi cấp học xây dựng 1 trường công lập theo hướng thân thiện hiện đại./.
 
Thông tin liên lạc:
Địa chỉ:             173/4H, khu phố 1, phường Hiệp thành, quận 12, TP.HCM
Điện thoại:         37175339 -   Fax: 37175338