Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
4
6
7
6
7

GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠNH LỘC

 Vị trí địa lý tự nhiên:

Trước ngày 06/01/1997, Phường Thạnh Lộc là một phần của xã Thạnh Lộc thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 06/01/1997, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/CP và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UB-NC ngày 18 tháng 3 năm 1997 cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 12 thuộc thành phố Hồ Chí Minh, xã Thạnh Lộc được tách ra thành 02 phường (phường Thạnh Lộc và phường Thạnh Xuân). Từ ngày 01/4/1997, phường Thạnh Lộc chính thức đi vào hoạt động đến nay.

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phường Thạnh Lộc được sắp xếp từ 05 khu phố, 85 tổ dân phố thành 36 khu phố với tên gọi từ khu phố 1 đến khu phố 36.

Địa chỉ: 540 Hà Huy Giáp, Khu phố 17, Phường Thạnh Lộc, Quận 12.

Điện thoại: (08).38919001

Email: thanhloc.q12@tphcm.gov.vn

Địa giới hành chính như sau:

Phía Đông giáp: phường Lái Thiêu và phường Vĩnh Phú thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương.

Phía Tây giáp: phường Thạnh Xuân Quận 12.

Phía Nam giáp: phường An Phú Đông Quận 12, Phường 6 và Phường 17 quận Gò Vấp.

Phía Bắc giáp: xã Nhị Bình huyện Hóc Môn.

Diện tích: 583,92 ha; đất nông nghiệp chiếm 92,75 ha; đất phi nông nghiệp là 491,17 ha.

Dân số : 21.896 hộ (trong đó: 6.831  hộ thường trú, 15.056 hộ tạm trú), 72.303 nhân khẩu (trong đó 27.428 nhân khẩu thường trú, 44.875 nhân khẩu tạm trú).

Giao thông và sông, kênh rạch:

Trên 57 tuyến đường, 466 tuyến hẻm và 46 tuyến kênh, sông rạch phân bố rộng khắp trên toàn phường.

Công ty, doanh nghiệp:

Tổng số công ty doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn phường là 2137 doanh nghiệp, khoảng 1.232 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, 01 chợ (chợ tạm Ngã Tư Ga). Hộ kinh doanh chủ yếu ở các ngành du lịch, ăn uống, cho thuê phòng trọ, cà phê giải khát, buôn bán tạp hóa, …), 01 Bến xe khách Ngã Tư Ga.

Giáo dục và đào tạo:

Trên địa bàn phường có: 45 trường, lớp, trung tâm học tập cộng đồng, cụ thể:

- 07 Trường công lập: trường Mầm non Bông Sen, trường Mầm non 1 tháng 4, trường tiểu học Hà Huy Giáp, Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, trường THPT Thạnh Lộc, trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

- 03 Trường ngoài công lập: trường THPT Đông Dương, trường THCS và THPT Phùng Hưng, trường THCS và THPT Trần Cao Vân.

- 34 Trường, lớp mầm non độc lập: trường mầm non Ngôi Sao Nhí (KP15); trường mầm non Bông Sen Xanh (KP16); trường mầm non Hy Vọng (KP20); trường mầm non Mặt trời bé con 3 (KP33); trường mầm non Gia Anh (KP35); lớp mẫu giáo Minh Châu (KP1), lớp mẫu giáo Bảo An (KP2), lớp mầm non Trẻ Thông Minh (KP3), lớp mẫu giáo Hoàng Gia (KP4), lớp mẫu giáo Á Châu (KP5), lớp mầm non Minh Lan (KP10), lớp mẫu giáo Mai Khôi, lớp mẫu giáo Vườn Hạnh Phúc, lớp mẫu giáo Bé Ngôi Sao 2 thuộc (KP12), lớp mẫu giáo Tuổi Thần Tiên 1, lớp mẫu giáo Trẻ Sáng Tạo 2, lớp mầm non Trẻ Sáng Tạo 4 (KP14), lớp mẫu giáo Như Ý, lớp mẫu giáo Kha Ly, lớp mẫu giáo Mẹ và Bé, lớp mẫu giáo Hoa Đăng, lớp mẫu giáo Vườn Trẻ Thơ (KP19), lớp mầm non Minh Thiện, lớp mẫu giáo Thỏ Trắng Xinh (KP23), lớp mẫu giáo Hoa Việt, lớp mầm non Minh Quân (KP26), lớp mầm non Tân Việt Mỹ (KP28), lớp mầm non Vĩnh Tân, lớp mầm non Bồ Công Anh, lớp mầm non Ngôi Sao Nhí 2, lớp mầm non Tia Nắng Nhỏ (KP29), lớp mầm non Trẻ Trí Tuệ (KP30), lớp mẫu giáo Nhà Của Bé, lớp mẫu giáo Su Hào (KP34).

- 01 Trung tâm Học tập cộng đồng.

Tôn giáo:

- Có 08 cơ sở tôn giáo, bao gồm:

+ 04 chùa (chùa Báo Ân – Khu phố 36 , chùa Định Hương – Khu phố 18, chùa Thiên Vân – Khu phố 9, chùa An Linh – Khu phố 7)

+ 01 cơ sở từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang II – Khu phố 23;

+ 01 cơ sở Công giáo (Giáo xứ Ba Thôn, Khu phố 17);

+ 01 cơ sở Tin lành (Chi hội tin lành Thạnh Lộc, Khu phố 33);

+ 01 cơ sở Cao Đài (Thánh tịnh Tân Minh Quang – Khu phố 14);

 - Về cơ sở tín ngưỡng: có 02 Đình (Đình An Phước - Khu phố 34 và Đình Giao Khẩu - Khu phố 25); 02 Võ Tiên Sư và 13 Miếu. 

Cơ cấu tổ chức:

 

         Chức năng nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 59 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 59 của Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

- Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân quận theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước với Ủy ban nhân dân quận để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư công theo phân cấp quản lý.

- Đề xuất, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên tại địa bàn phường.

- Ủy ban nhân dân phường không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật mà không trái với quy định của Nghị quyết số 131/2020/QH14.

Nhân sự:

Ủy ban nhân dân phường Thạnh Lộc có 46 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Trong đó:

- Bí thư Đảng ủy: 01 đồng chí

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: 01 đồng chí

- Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: 01 đồng chí

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường: 03 đồng chí

- Trưởng các đoàn thể: 05 đồng chí.

- Công chức: 14 đồng chí

- Người hoạt động không chuyên trách: 21 đồng chí 

Dự án đang triển khai: 

- Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát, rạch Nước Lên. Dự án này kết nối với tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và kết nối tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn.