Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
1
5
8
2
1
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 16 Tháng Sáu 2023 2:00:00 CH

Hội thi “Công dân Quận 12 với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 114-KH/BTGTU ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

Quận ủy Quận 12 ban hành kế hoạch số 196-KH/QU ngày 12 tháng 6 năm 2023 về tổ chức Hội thi “Công dân Quận 12 với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

- Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam; kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nội dụng lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

- Những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn -Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển văn hóa thành phố sau 37 năm đổi mới; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các điểm văn hóa nổi bật của Thành phố và Quận 12; các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại trên địa bàn Thành phố nói chung và Quận 12 nói riêng.

- Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ Quận 12, lịch sử Chiến khu An Phú Đông – Vườn Cau Đỏ, sự hình thành và phát triển của Quận 12, các sự kiện nổi bật được thể hiện trong 02 quyển Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Quận 12 tập 1 (1997 – 2010) và tập 2 (2011 – 2020).

2. Đối tượng dự thi:

Các đội thi đến từ các Đảng ủy và chi bộ cơ sở, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận; các phòng, ban ngành, trung tâm, công ty thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp Quận, phường.

3. Hình thức thi:

- Vòng loại: Thi tìm hiểu kiến thức trực tuyến; Thiết kế Infographic; Thiết kế video clip, trailer.

- Vòng chung kết: Thi sáng tạo nghệ thuật; Giới thiệu sản phẩm tuyên truyền.

4. Thời gian dự thi:

- Vòng loại: Nộp bài thi trước ngày 28/6/2023.

- Vòng chung kết: 12/7/2023.


 


Số lượt người xem: 580    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày