Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
0
9
6
Hoạt động chính quyền 05 Tháng Ba 2023 7:45:00 SA

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiu ngày 03/3, UBND qun và UB.MTTQ Vit Nam qun đã t chc Hi ngh ly ý kiến Nhân dân đối vi d tho Lut Đất đai (sa đổi) trên địa bàn Qun 12. Ch trì hi nghđồng chí Lê Tn Tài - UVTV Qun y, Ch tch UB.MTTQ Vit Nam qun; đồng chí Nguyn Minh Chánh - Qun y viên, Phó Ch tch UBND qun; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Trung tâm và các t chc chính tr - xã hi, Hi Lut gia qun; UBND - UB.MTTQ Vit Nam 11 phường.

 

 


 Toàn cảnh hội nghị  

D tho Lut Đất đai (sa đổi) gm 16 chương, 236 điu, phm vi sa đổi toàn din các lĩnh vc, các ni dung, chính sách. Mc tiêu ca vic sa đổi nhm tiếp tc hoàn thin hành lang pháp lý để phù hp vi quy định qun lý và s dng đất đai.

Hi ngh đã ghi nhn 13 lượt ý kiến phát biu ch yếu v các ni dung liên quan đến phương án thu hi đất, chính sách bi thường, h tr tái định cư; v quy hoch, công khai quy hoch kế hoch s dng đất, thi gian xóa b đối vi các d án treo, đa dng các hình thc công khai; phát trin qu đất; giao đất, cho thuê đất, chuyn mc đích s dng đất; v h gia đình s dng đất; đăng ký đất đai, cp giy chng nhn và các th tc hành chính, d liu, thông tin đất đai; chế độ qun lý, s dng các loi đất…

Phát biu kết thúc hi ngh, đồng chí Lê Tn Tài nhn mnh, vic ly ý kiến đóng góp vào D tho Lut Đất đai (sa đổi) nhm phát huy quyn làm ch, huy động trí tu, tâm huyết ca mi tng lp Nhân dân, to s đồng thun, th hin ý chí, nguyn vng ca Nhân dân đối vi D tho Lut Đất đai (sa đổi); qua đó nâng cao kiến thc pháp lut và chp hành pháp lut ca mi tng lp Nhân dân. Đồng chí ghi nhn các ý kiến góp ý ca đại biu ti hi ngh, s tng hp gi cơ quan chc năng để xem xét.

Bản tin quận (H.H)


Số lượt người xem: 348    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày