Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
8
1
9
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười Một 2018 3:45:00 CH

Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Ngày 23/11, tại Hội trường Quận ủy, hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt quận, phường đã tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cán bộ chủ chốt quận, phường tham gia Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phần phát biểu khai mạc Hội nghị của ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh các nội dung quan trọng tại Hội nghị Trương ương 8 khóa XII. Cụ thể các nội dung như học tập, quán triệt, tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, Ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019.

Sau Hội nghị này, Quận ủy sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nghi Thư


Số lượt người xem: 1693    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày