Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
3
5
2
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười 2017 7:25:00 SA

Quận 12 - Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTR/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ X về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố

Nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế quận cao và ổn định, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của quận, nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. Qua đó, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 09/6/2017 về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn Quận 12. Theo đó Ủy ban nhân dân quận đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu đầu tư công: rà soát lại tất cả các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của quận; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và chương trình đã được phê duyệt.

2. Đổi mới cơ chế huy động nguồn lực, chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư, cơ chế quản lý đầu tư, mở rộng cơ hội đầu tư.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định, an toàn, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ để Quận 12 trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng và đáng sống.

4. Nâng cao chất lượng tăng trưởng phải đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Để xây dựng Quận 12 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Ủy ban nhân dân Quận 12 mong nhận được sự quan tâm, đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân quận về các nội dung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 09/6/2017 về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Quận 12.

Phòng Văn hóa và Thông tin


Số lượt người xem: 1774    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày