Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
2
7
4
8
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười 2017 7:45:00 SA

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12 năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 248/KH–UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận về kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận 12 năm 2017;

Căn cứ Công văn số 6552/UBND-NV ngày 26/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận về phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng Quận 12;

Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 tại đơn vị như sau: 

I. Tình hình đội ngũ viên chức tại đơn vị:

Nhân sự hiện có: 19, gồm: 11 Chuyên viên, 07 Cán sự. Ngoài ra, đơn vị có 01 hợp đồng dài hạn, cụ thể:

Số TT

Vị trí việc làm

số lượng

 

 I

 

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1

Trưởng ban

01

2

Phó trưởng ban

03

 

 II

 

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

1

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trên địa bàn Quận 12.

08

 III

 Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

 

1

Văn thư

01

2

Lưu trữ

Kiêm nhiệm

3

Kế toán tài vụ

03

4

Tổng hợp

02

5

Tiếp dân – Kiểm tra hồ sơ bồi thường

01

 Tổng

19

 II. Nhu cầu tuyển dụng viên chức:

            Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, dự kiến số nhân sự cần tuyển: 05, cụ thể:

Số TT

Vị trí việc làm

số lượng

01

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

01

02

Kế toán tài vụ

01

 III. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có Quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

+ Kế toán tài vụ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán; có chứng chỉ B tin học, chứng chỉ B ngoại ngữ.

+ Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành (quản lý đất đai, địa chính), có chứng chỉ A tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 

IV. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chức dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu người dự tuyển nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét truyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại. 

2.  Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ:

Ban Bồi thường-Giải phóng mặt bằng sẽ thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng; Điện thoại liên hệ: 028.37156031. 

V. Hình thức và nội dung xét tuyển: 

1.    Hình thức tuyển dụng:

Thông qua hình thức xét tuyển: theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.  

2.    Nội dung xét tuyển:

2.1.    Đối với xét tuyển:

Xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.2.    Cách tính điểm:

Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Tổng số điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định trên.

Lưu ý: Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và điểm phỏng vấn tính theo quy định trên. 

3.    Xác định người trúng tuyển:

3.1.    Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2.    Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc thực hành) cao hơn là người trúng tuyển. 

VI. Dự kiến thành phần Hội đồng xét tuyển:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Huỳnh Phương Hoàng - Trưởng Ban;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Đoàn Nguyễn Đức Tín - Phó Trưởng Ban;

3. Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân – Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị;

4. Ủy viên Hội đồng: Ông Nguyễn Quốc Nam – Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1;

5. Ủy viên Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Kim – Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3. 

VII. Tổ chức thực hiện:

Phòng Hành chính – Quản trị tham mưu ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị.

Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức thực hiện xét tuyển, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, phòng Nội vụ kết quả xét tuyển.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng./.  


Số lượt người xem: 2885    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày