Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
9
4
7
Tin tức sự kiện 01 Tháng Giêng 2020 9:00:00 SA

Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12

Các nhiệm vụ cụ thể:

a). Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND quận; lãnh đạo các thành viên UBND quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận và Chủ tịch UBND phường.

b). Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng chương trình, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của quận; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn; chủ trương chung về đầu tư trên địa bàn quận;

- Công tác tài chính - kế hoạch; quyết định đầu tư; xét, chọn thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn quận;

- Công tác quy hoạch đô thị;

- Công tác mời gọi đầu tư, xét chọn nhà đầu tư các lĩnh vực;

- Công tác quốc phòng - an ninh;

- Công tác tổ chức - cán bộ; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính;

- Công tác thanh tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Công tác tư pháp;

- Công tác liên quan đối ngoại;

- Phối hợp chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố, công tác xét xử.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, công nghệ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận, công tác thống kê.

- Công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, quản lý điện năng, môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thị trường, điện lực, bưu điện, thú y, khuyến nông.

- Theo dõi các đơn vị kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn quận;

- Quản lý các chợ;

- Trật tự lòng lề đường;

- Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp trên địa bàn quận;

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công;

c). Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND quận, Công an, Quân sự, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình; phối hợp chỉ đạo Kho bạc, Chi cục thuế, Chi cục Thi hành án dân sự; Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường 12B, Trạm Thú y, Trạm khuyến nông, Điện lực, Bưu điện.

d). Chủ tịch các Hội đồng: Nghĩa vụ quân sự, Thi đua - Khen thưởng, Xét sáng kiến, Lương, Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Xét duyệt phân bổ nhà ở xã hội; Quy hoạch - Kiến trúc; Xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính.

đ). Trưởng các Ban Chỉ đạo: Cải cách hành chính, An toàn giao thông, Thi hành án dân sự; Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng cháy, Chữa cháy; Phòng không nhân dân;

e). Trực tiếp phụ trách:

- Chương trình: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Cải cách hành chính; Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X).

- Chương trình Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức quận, phường và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V).

- Chương trình Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X).

g). Phụ trách phường Thạnh Lộc, Tân Thới Hiệp.


Số lượt người xem: 1566    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày