Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
1
6
0
6
Kinh tế - Xã hội 23 Tháng Tư 2022 3:35:00 CH

Lãnh đạo quận đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận

Sáng ngày 22/4, UBND Qun 12 t chc hi ngh đối thoi gia doanh nghip, h kinh doanh và chính quyn Qun 12. Đến tham d và ch trì hi nghđồng chí Nguyn Văn Đức - Phó Bí thư Qun y, Ch tch UBND qun; đồng chí Nguyn Minh Chánh - Qun y viên, Phó Ch tch UBND qun.

Quang cảnh buổi Hội nghị

 

Ti hi ngh, các đại biu được nghe báo cáo kết qu tình hình phát trin kinh tế - xã hi ca qun trong 3 tháng đầu năm 2021 và gii thiu mt s ch trương, chính sách mi có hiu lc để doanh nghip, h kinh doanh kp thi cp nht b sung.

Đã có 11 lượt ý kiến ti ch và nhiu ý kiến thông qua hp thư đin t ca các doanh nghip gi đến cơ quan chc năng ca qun xoay quanh các lĩnh vc như: chuyn dch cơ cu kinh tế; cơ s h tng k thut; các chính sách h tr khi khai, np thuế; các chính sách v vn vay; các chính sách ưu đãi v tuyn dng lao động, chính sách h tr nhà cho công nhân; công tác phòng cháy cha cháy, chế tài x pht… Đại din các cơ quan chc năng ca Qun 12 cũng đã gii đáp thc mc ca doanh nghip trong thm quyn.

Phát biu kết lun ti hi ngh, Ch tch UBND Qun 12 Nguyn Văn Đức đánh giá cao vai trò ca các doanh nghip, h kinh doanh trong vic góp phn hoàn thành các ch tiêu, kế hoch phát trin kinh tế - xã hi ca qun, đặc bit là đã cùng nhau vượt qua nhng khó khăn do dch Covid-19 gây ra trong năm 2021. Đồng thi ghi nhn và tiếp thu các ý kiến đóng góp ca doanh nghip, h kinh doanh ti hi ngh; ch đạo các ban, ngành liên quan thc hin đăng ti các ni dung tài liu, thông tin h tr và kết qu gii quyết kiến ngh ca doanh nghip, h kinh doanh trên trang website qun. Đối vi nhng ý kiến vượt thm quyn, các ban ngành ca qun cn có s rà soát, nghiên cu và tham mưu UBND qun có văn bn kiến ngh lên các s ngành, thành ph để có câu tr li cho doanh nghip. Phòng Kinh tế qun cn tiếp tc kho sát, ghi nhn nhng khó khăn ca doanh nghip, t đó có cách tháo g, h tr doanh nghip trong phát trin sn xut, kinh doanh.

Đại diện các Ngân hàng trao hợp đồng ký kết vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 

Dp này, UBND Qun 12 đã phi hp vi Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TPHCM t chc ký kết h tr vn vay ưu đãi gia Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bc Sài Gòn, Ngân hàng Agribank Tây Sài Gòn, Ngân hàng Agribank Xuyên Á, Ngân hàng Agribank Bc Sài Gòn và Ngân hàng Nam Á vi 14 doanh nghip, h kinh doanh trên địa bàn Qun 12, tng s vn vay ưu đãi là 374,72 t đồng.

A.T

 


Số lượt người xem: 570    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày