Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
4
6
4
1
8
Hoạt động chính quyền 23 Tháng Mười Hai 2022 2:05:00 CH

Biểu dương 46 tập thể, 33 cá nhân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2012 – 2022

Chiều 22/12, UBND Quận 12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2012 - 2022 và 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Minh Chánh - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

 

 Đồng chí Nguyễn Minh Chánh - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị

 

Theo đó, sau 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, công tác PBGDPL trên địa bàn quận đã đạt được nhiều thành công và có tác động hết sức tích cực trong đời sống xã hội, phát huy vai trò trong công tác chỉ đạo, phối hợp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong hoạt động PBGDPL; các thành viên Hội đồng tích cực tham gia hoạt động PBGDPL, qua đó truyền tải những nội dung quy định pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân, góp phần tăng cường hiệu lực thi hành của pháp luật, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ở địa phương. Thực hiện theo Kế hoạch hàng năm của quận, Phòng Tư pháp quận - cơ quan Thường trực Hội đồng, các cơ quan, đơn vị, trường học và UBND 11 phường tổ chức tuyên truyền 567 văn bản với 5.256 cuộc về các Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật... thu hút 537.879 lượt người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, đã nhân bản và cấp phát hơn 6.962.785 tài liệu tuyên truyền về các quy định pháp luật mới ban hành đến các cơ quan, đơn vị, báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng hòa giải viên cơ sở và các hộ dân trên địa bàn quận. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù được chú trọng.

Song song đó, qua 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, quận đã ban hành 1.880 tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ; tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành cho hòa giải viên; tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho lực lượng Hòa giải viên ở cơ sở với sự tham gia của 1.904 lượt hòa giải viên; UBND 11 phường phối hợp tổ chức 552 cuộc tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở với 43.056 lượt người tham dự. Toàn quận hiện có 81 tổ hòa giải với 486 hòa giải viên, hòa giải thành công 259/362 vụ việc, tỷ lệ: 71,54%; thường xuyên đăng tải các tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử quận, Trang Facebook Ủy ban nhân dân quận, phường; cấp phát 64.000 tài liệu tờ gấp tuyên truyền về hòa giải cơ sở.

 


 Các tập thể, cá nhân có thành tích được tặng giấy khen

Dịp này, UBND quận đã tặng Giấy khen cho 46 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2012 - 2022 và công tác hòa giải cơ sở giai đoạn 2019 - 2022.

Bản tin quận

 


Số lượt người xem: 301    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày