Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
2
8
5
8
1
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 10 Tháng Năm 2023 6:35:00 CH

Triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ chủ chốt quận, phường

Sáng 09/5, Quận ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hơn 200 cán bộ chủ chốt quận, phường. Đến dự có đồng chí Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy; đồng chí Trần Văn Út - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Lê Tấn Tài - UVTV Quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam quận.

 

 Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Văn Út triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn, xuất bản đầu năm 2023, dày 623 trang với 111 hình ảnh minh họa, tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của đồng chí Tổng Bí thư về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua, được chia thành 3 phần: phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, bởi nó đề cập đến vấn đề rất cốt lõi về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua tác phẩm, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách và quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, từ đó đồng hành để phong trào, xu thế đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực càng lan tỏa mạnh mẽ, không thể đảo ngược; củng cố niền tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đồng chí Trần Văn Út đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị sau hội nghị cần xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị mình.

Bản tin quận (Thái Tám)


Số lượt người xem: 293    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày