Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
4
6
0
5
9
Gia đình và phòng chống bạo lực gia đình 27 Tháng Tư 2022 4:55:00 CH

Khảo sát sự hài lòng về Hạnh phúc gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Công tác gia đình TP triển khai Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc của đề án "Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TPHCM giai đoạn 2021-2030". Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là công cụ đo lường hạnh phúc, sự hài lòng của người dân thành phố trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững khi thành phố bước vào giai đoạn mới với những chính sách, biện pháp thiết thực và phù hợp đối với sự phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế.

Sở Văn hóa và Thể thao mong nhận được những ý kiến về các nội dung của tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đường dẫn thực hiện Khảo sát sự hài lòng về Hạnh phúc gia đình: Nhấn vào đây

Trân trọng./.


Số lượt người xem: 495    
Xem theo ngày Xem theo ngày