Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
3
5
0
2
Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười 2017 9:00:00 SA

Quận 12 - Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quận 12

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của kinh tế trên địa bàn quận; nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền của quận, tạo đột phá trong cải cách hành chính nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo sức hút mạnh trong đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Qua đó,    thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, ngân sách quận và chương trình công tác hàng năm; Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quận 12. Theo đó Ủy ban nhân dân quận đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được phân công thực hiện tại Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân quận.

2. Về thủ tục cấp phép xây dựng: Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng.

3. Về đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản, quy định về hồ sơ hoàn công: Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký tài sản hình thành từ quá trình xây dựng, công khai thủ tục hành chính có liên quan về đăng ký quyền sở hữu,sử dụng tài sản.

4. Về đấu nối, cấp thoát nước: Chỉ đạo các công ty cấp thoát nước quy định thống nhất quy trình đấu nối, thoát nước cho khách hàng cá nhân và tổ chức, triển khai đăng ký đấu nối trực tuyến, rút ngắn thời gian thực hiện kết nối cấp, thoát nước xuống còn 07 ngày.

5. Về thủ tục hành chính về thuế, tiền thu từ phí, lệ phí: Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, tiền thu từ phí, lệ phí.

6. Về liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai: Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính.

7. Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: Thực hiện nghiêm các quy định, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

8. Về cải cách thủ tục hành chính tư pháp: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo đúng tinh thần của Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Phá sản 2014; rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; hỗ trợ hoạt động của tòa án, cơ quan thi hành án, thừa phát lại, luật sư; phát triển về số lượng và chất lượng quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; công khai thông tin đầy đủ, kịp thời về đội ngũ luật sư, quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn quận.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của kinh tế trên địa bàn quận; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, góp vốn nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố vào nhóm 05 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước; Ủy ban nhân dân Quận 12 mong nhận được sự quan tâm, đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân quận về các nội dung của Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quận 12.

Phòng Văn hóa và Thông tin


Số lượt người xem: 1388    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày