Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
2
8
2
9
2
Dư luận xã hội 27 Tháng Mười 2015 8:00:00 SA

Trả lời ý kiến cử tri tiếp xúc đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sau kỳ họp lần thứ 18 khóa VIII

           1. Lĩnh vực Quản lý đô thị:

1.1 Kiến nghị việc quy hoạch tại tổ 5A, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận đã tồn tại gần 20 năm, tình trạng treo hay xóa, hoặc khi nào thực hiện thì trả lời cho người dân được biết (Cử tri Trần Văn Chữ - Số 412/441, tổ 5A, khu phố 4, Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận).

Trả lời:

Đề nghị người dân liên hệ trực tiếp Ủy ban nhân dân Quận 12 (thông qua Phòng Quản lý đô thị) để cung cấp hồ sơ hoặc vị trí cụ thể, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Quận 12 trả lời cho người dân theo quy định.

1.2 Đề nghị làm tuyến đường TX14 tại phường Thạnh Xuân cho người dân thuận tiện lưu thông (Cử tri Nguyễn Hữu Thế - Số 144/15, tổ 11, khu phố 6, phường Thạnh Xuân).

Trả lời:

Tuyến đường TX14, phường Thạnh Xuân đã được Ủy ban nhân dân thành phố ghi vốn lập dự án đầu tư nâng cấp tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Hiện Ủy ban nhân dân quận đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

          1.3 Đề nghị rà soát việc quy hoạch tại khu vực Gò Sao (Cử tri Nguyễn Hữu Thế - Số 144/15, tổ 11, khu phố 6, phường Thạnh Xuân).

          Trả lời:

Về quy hoạch: Ngày 15/5/2014, Ủy ban nhân dân Quận 12 có Quyết định số 908/QĐ-UBND-ĐT về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Gò Sao do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư (Công ty Gia Cư) làm chủ đầu tư tại phường Thạnh Xuân.

          Về tiến độ thực hiện dự án: Ngày 25/5/2015, Ủy ban nhân dân Quận 12 có các Công văn số 2839/UBND-ĐT và Công văn số 3877/UBND-ĐT ngày 06/7/2015 đề nghị Công ty Gia Cư báo cáo tình hình đầu tư hệ thống giao thông công chính thuộc các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư đang triển khai trên địa bàn Quận 12. Theo đó có đề nghị Công ty Gia Cư rà soát, báo cáo cụ thể tình hình thực hiện dự án. Hiện Ủy ban nhân dân quận đang tiếp tục đôn đốc theo dõi chủ đầu tư khẩn trương báo cáo, đẩy nhanh tiến độ tình hình thực hiện dự án trên.

1.4 Đề nghị mở lại con đường Xe Dứa để tạo lưu thông cho người dân tại tổ 6, 7, khu phố 7, phường Thới An. Ủy ban nhân dân quận đã có chủ trương mở lại con đường, nhưng kinh phí do người dân tự đóng. Hiện tại người dân không đủ khả năng, do đó đề nghị Ủy ban nhân dân quận, thành phố hỗ trợ cho người dân thực hiện (Cử tri Đỗ Minh Công - tổ 6, khu phố 7, phường Thới An).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến của ông (bà). Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân quận dùng để thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông rất hạn hẹp. Do đó, Ủy ban nhân dân quận sẽ xem xét, cân đối kinh phí để thực hiện đầu tư nâng cấp đường Xe Dứa vào thời điểm thích hợp.

1.5 Đề nghị lắp đặt đường ống cấp nước sạch cho người dân tại khu vực tổ 6, 7, khu phố 7, phường Thới An (Cử tri Đỗ Minh Công - tổ 6, khu phố 7, phường Thới An).

Đề nghị cung cấp nước sạch tại hẻm 672, hẻm 702, khu phố 7, phường Thới An (Cử tri Hồ Văn Hải - tổ 11, khu phố 7, Lê Văn Khương, phườngThới An).

Trả lời:

Đối với việc phát triển mạng lưới cấp nước tại khu phố 7, phường Thới An: Theo Kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thì trong năm 2016, Công ty sẽ đầu tư 01 dự án phát triển mạng lưới cấp nước thuộc khu vực các tuyến hẻm 672, hẻm 702, hẻm 662, hẻm 640, … trên địa bàn khu phố 7. Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận có Công văn số 4808/UBND-ĐT ngày 20/8/2015 về việc chấp thuận vị trí xây dựng công trình “phát triển mạng lưới cấp nước phường Thới An, Quận 12 (đợt 2)”. 

Trước mắt, để giải quyết cấp nước tạm cho người dân tại các khu vực chưa phát triển mạng lưới cấp nước trong năm 2015 thuộc địa bàn khu phố 7, phường Thới An, Ủy ban nhân dân quận đang chuẩn bị triển khai lắp đặt 01 bồn chứa nước tập trung 5m3 tại địa chỉ nhà số 702/29, hẻm 702, tổ 2, khu phố 7 và 01 đồng hồ tổng tại nhà ông Đoàn Văn Sơn, địa chỉ số nhà 108/1, tổ 7, khu phố 7.

1.6 Đề nghị xem xét hệ thống đèn chiếu sáng tại hẻm 296 (tổ 1, tổ 2) hiện nay đèn sáng không đều, thời gian đèn sáng không hợp lý (ban ngày đèn vẫn sáng); một số trụ điện bị nghiêng 15o (Cử tri Hoàng Anh Vường - tổ 2, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận).

Trả lời:

­Về hệ thống đèn chiếu sáng tại hẻm 296, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến của ông (bà) và sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận rà soát, khẩn trương khắc phục.

Đối với một số trụ điện bị nghiêng: Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận khẩn trương phối hợp với Công ty Điện lực An Phú Đông xử lý, khắc phục.

1.7 Đề nghị giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường của một số hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Quá (Cử tri Hoàng Anh Vường - tổ 2, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận).

Trả lời:

Ngày 14/01/2015, Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND-QLĐT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2015. Ngày 29/7/2015, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục có Công văn số 4335/UBND-ĐT về tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm mua bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn Quận 12.

Ngày 07/8/2015, Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận có Kế hoạch số 1447/KH-UBND-TTĐT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường tháng 8 năm 2015. Hiện nay tình hình vi phạm trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường đã có chuyển biến tích cực, Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận thường xuyên chỉ đạo Tổ trật tự đô thị phường phối hợp với các đơn vị ra quân kiểm tra, xử lý các điểm mua bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, phòng Quản lý đô thị (Đội quản lý trật tự đô thị) thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường kiểm tra, xử lý tình trạng mua, bán lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông.

1.8 Đề nghị cung cấp nước sạch cho những hộ dân tại khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận (Cử tri Hoàng Anh Vường - tổ 2, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận).

Trả lời:

Đối với các tuyến đường, tuyến hẻm thuộc địa bàn khu phố 5 phường Đông Hưng Thuận: Theo Kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An trên địa bàn Quận 12 trong năm 2015, Công ty sẽ triển khai thi công lắp đặt đường ống cấp nước trên tuyến đường, tuyến hẻm thuộc địa bàn Khu phố 5 như: ĐHT10B, ĐHT 5B, hẻm 26-NVQ, hẻm 01-ĐHT10B, hẻm 17-ĐHT10B và thi công hoàn thành, cung cấp nước sạch cho nhân dân trong tháng 12/2015.

1.9 Đề nghị đồng bộ các tuyến đường liên phường, đồng bộ hệ thống thoát nước (Cử tri Đặng Đình Y - khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp).

Trả lời:

Khi thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm (cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng...) là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng cao trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp, việc đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật là rất khó khăn, phải thực hiện phân kỳ đầu tư để đảm bảo phục vụ nhu cầu lưu thông cơ bản của nhân dân.

1.10 Đề nghị trả lời cụ thể cho người dân về dự án ga xe lửa tại khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, khi nào thực hiện vì dự án quy hoạch đến nay đã 12 năm vẫn chưa thực hiện gây bức xúc trong nhân dân (Cử tri Đặng Đình Y - khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp).

Trả lời:

Dự án ga xe lửa Depot Tân Chánh Hiệp đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận về vị trí, diện tích và tên gọi tại Công văn số 5461/UBND-QLDA ngày 22/10/2014 và đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao Ban Quản lý đường sắt đô thị làm chủ đầu tư tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 24/01/2014. Hiện nay, Ban Quản lý đường sắt đô thị đang triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án.

Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của người dân thuộc khu vực dự án; khi triển khai thực hiện dự án, sẽ có những chính sách bồi thường, tái định cư cho người dân đảm bảo theo quy định.

1.11 Đề nghị Ủy ban nhân dân quận thông tin về thời gian thực hiện, kinh phí thực hiện cống hộp tại Kênh Gia Định (Cử tri Lê Ngọc Nhuận - Số 85, TMT12, tổ 19, khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây).

Trả lời:

Kênh Gia Định phường Trung Mỹ Tây thuộc danh mục dự án nâng cấp đô thị (thành phần số 5, 6) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân quận đã có Công văn số 3982/UBND-ĐT ngày 10/7/2015 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố kiến nghị sớm triển khai thực hiện dự án.

Ngày 03/8/2015, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 23027/VP-PB thông báo cho Ủy ban nhân dân quận về việc chuyển Công văn số 3982/UBND-ĐT ngày 10/7/2015 đến Ban Quản lý lý Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố xem xét tham mưu giải quyết theo thẩm quyền. Cùng ngày 03/8/2015, Ban Quản lý lý Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố có Công văn số 1269/NCĐT-BHT gửi Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đầu tư dự án thành phần 5, 6 - đường kênh Gia Định, Quận 12. Theo nội dung Công văn số 1269/NCĐT-BHT thì quy mô đầu tư và thời gian dự kiến thực hiện dự án đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

- Quy mô: Xây dựng cống hộp BxH = (1,6m x 1,6m), dài 544m.

- Thời gian dự kiến thi công và hoàn thành: Từ tháng 02/2016 và hoàn thành tháng 10/2016.

Ủy ban nhân dân quận sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thực hiện dự án, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị.

1.12 Hiện tại đã lắp đặt bảng chắn barie tại khu phố 6, nhưng chưa có bảng hướng dẫn giao thông gây nguy hiểm, đề nghị gắn bảng hướng dẫn giao thông (Cử tri Lê Ngọc Nhuận - Số 85, TMT12, tổ 19, khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận ghi nhận kiến nghị và sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây rà soát, khắc phục.

1.13 Đề nghị duy tu tuyến đường TX22 vì hiện nay đã xuống cấp quá nặng, hệ thống điện chiếu sáng không đều, lúc sáng lúc tắt (Cử tri Nguyễn Hữu Nhơn - Số 53/1/6/4, TX22, tổ 16, khu phố 6, phường Thạnh Xuân).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12 tiến hành khảo sát tuyến đường TX22; đồng thời thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân phường, thuận chủ trương duy tu đảm bảo giao thông đợt 2, dự kiến thực hiện trong năm 2015. Về hệ thống đèn chiếu sáng dân lập của tuyến đường, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận kiến nghị và sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân rà soát, khẩn trương khắc phục.

1.14 Về quyền lợi của người dân tại Khu dự án Hiệp Tân, đến thời điểm này đã giải quyết cho người dân đến đâu? Khi nào người dân mới được hợp thức hóa nhà đất (Cử tri Nguyễn Duy Thức - Số 1/5C, khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp).

Trả lời:

Dự án Khu nhà ở phường Tân Chánh Hiệp (diện tích 12.147,01m2) tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 do Công ty Cổ phần Hiệp Tân làm chủ đầu tư đã được Kiến trúc sư trưởng thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 1998. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ thì nhận thấy việc phê duyệt quy hoạch nêu trên gây ảnh hưởng đến quyền lợi của một số người dân nằm ngoài ranh có chủ trương thực hiện dự án. Do đó, chủ đầu tư dự án phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thực hiện đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trước khi bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định, làm cơ sở để giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án.

Sau khi Ủy ban nhân dân Quận 12 có Công văn số 5775/UBND-ĐT ngày 22/8/2014 chuyển Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị có ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án nêu trên; Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có ý kiến hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 3565/SQHKT-QHKV2 ngày 21/10/2014. Ủy ban nhân dân Quận 12 đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan và các Sở ngành rà soát lại toàn bộ pháp lý liên quan đến việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án nêu trên, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.

1.15 Đề nghị tiếp tục thực hiện công trình đầu tư tuyến đê dọc bờ sông Sài Gòn cho người dân được thụ hưởng những lợi ích, an tâm sản xuất, sinh sống (Cử tri Nguyễn Văn Luận - tổ 11, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc).

Trả lời:

Hiện nay, công trình Bờ hữu sông Sài Gòn đoạn đi qua địa bàn Quận 12 đã được thi công cơ bản hoàn thành (giai đoạn 1). Về việc tiếp tục đầu tư thực hiện giai đoạn 2 của dự án, Ủy ban nhân dân quận ghi nhận kiến nghị của cử tri phường Thạnh Lộc, thời gian tới sẽ có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm đầu tư thực hiện.

1.16 Hiện nay, tại khu vực bờ sông Sài Gòn có nhiều bến bãi khai thác cát, sỏi. Hiện tại những bến bãi này có giấy phép hoạt động và khai thác có đảm bảo an toàn cho khu vực đất dọc bờ sông hay không? Nếu các bến bãi này có giấy phép hoạt động thì công khai về quy hoạch sử dụng, phương án khắc phục sụt lún lâu dài (Cử tri Nguyễn Văn Luận - tổ 11, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc).

Trả lời:

Hiện nay, các bến bãi tập kết cát sỏi dọc theo các tuyến sông trên địa bàn quận do Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Trong phương án trình cơ quan chức năng thỏa thuận cấp giấy phép phía Công ty có thực hiện gia cố trong phạm vi hoạt động để bảo vệ bờ và gia cố mặt đê bao.

Ủy ban nhân dân quận sẽ đề nghị các chủ bến bãi tập kết cát sỏi cung cấp giấy phép hoạt động do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp cho Ủy ban nhân dân phường để theo dõi, giám sát hoạt động; đồng thời xử lý vi phạm nếu có.

1.17 Hiện nay, nhiều rạch bị ô nhiễm môi trường (rạch Cầu Tư, Cầu Hổ, Lò Heo, Cầu Đồng,...) cần nạo vét, tạo sự thông thoáng (Cử tri Nguyễn Văn Luận - tổ 11, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc).

Trả lời:

Do đặc điểm tự nhiên, địa bàn Quận 12 có mạng lưới sông, kênh, rạch chằng chịt nhiều năm chưa được nạo vét, làm hạn chế dòng chảy và mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của quận cũng như Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố còn hạn chế nên chưa thực hiện nạo vét đồng bộ tất cả các tuyến kênh, rạch cùng lúc. Do đó, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Ủy ban nhân dân phường rà soát, căn cứ vào mức độ bồi lắng, ô nhiễm môi trường và sự cần thiết nạo vét các tuyến rạch để phục vụ dân sinh, sắp xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên để Ủy ban nhân dân quận có cơ sở đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố có kế hoạch thực hiện.

1.18 Cần kiểm soát chặt chẽ trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, xây dựng không che chắn gây ảnh hưởng cho người dân (Cử tri Hồ Văn Hải - tổ 11, khu phố 7, Lê Văn Khương, phường Thới An).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường kiểm tra xử lý theo chức năng nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp quản lý trật tư xây dựng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân phường Thới An đã kiểm tra công trình xây dựng của ông Nguyễn Như Phúc (cạnh nhà ông Hồ Văn Hải), công trình có Giấy phép xây dựng theo quy định. Đối với việc xây dựng nhà không che chắn, gây ảnh hưởng xung quanh, Ủy ban nhân dân phường sẽ kiến nghị Đội Thanh tra địa bàn Quận 12 kiểm tra, xử lý theo quy định.

1.19 Đề nghị Ủy ban nhân dân quận có trả lời bằng văn bản đối với trường hợp xin cấp tạm số nhà cho các hộ dân sinh sống lâu năm tại hẻm 702, tổ 11, khu phố 7, phường Thới An (Cử tri Hồ Văn Hải - tổ 11, khu phố 7, Lê Văn Khương, phường Thới An).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân Quận 12 chưa tiếp nhận được hồ sơ cụ thể của các hộ dân sinh sống tại hẻm 702, tổ 11, khu phố 7, phường Thới An ảnh hưởng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch đăng ký cấp số nhà và Chứng nhận số nhà. Do đó, Ủy ban nhân dân Quận 12 không có cơ sở pháp lý để trả lời bằng văn bản theo đề nghị của cử tri Hồ Văn Hải.

Để có cơ sở xem xét giải quyết cấp số nhà và Chứng nhận số nhà đối với các hộ dân sinh sống tại hẻm 702, tổ 11, khu phố 7, phường Thới An ảnh hưởng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, đề nghị các hộ dân có nhà đất trong trong hành lang an toàn bảo vệ sông, kênh, rạch liên hệ Ủy ban nhân dân phường Thới An để được hướng dẫn cụ thể về việc lập hồ sơ đăng ký cấp số nhà và Chứng nhận số nhà.

1.20 Đề nghị lắp các biển báo quy định tải trọng xe lưu thông để hạn chế việc xuống cấp các tuyến đường (Cử tri Hồ Văn Hải - tổ 11, khu phố 7, Lê Văn Khương, phường Thới An).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân quận ghi nhận ý kiến của ông (bà) và sẽ chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, bổ sung các biển hạn chế tải trọng để đảm bảo an toàn cho kết cấu và tuổi các công trình.

1.21 Đường vào trại Dưỡng lão, khu phố 7, phường Thạnh Xuân xuống cấp nghiêm trọng, đường dài khoảng 150m vẫn còn đường đất và hiện nay có điểm buôn bán vật liệu xây dựng lấn chiếm đổ cát, gạch, đá và đậu xe gây cản trở giao thông. Đề nghị có biện pháp xử lý việc đậu xe và đổ cát, gạch lấn chiếm đường đi và có phương án ghi vốn nâng cấp đường nhựa (Cử tri Trần Thị Tám - 50/4, tổ 23, khu phố 7, phường Thạnh Xuân).

Trả lời:

Đối với việc nâng cấp tuyến đường vào trại Dưỡng lão: Ủy ban nhân dân quận ghi nhận kiến nghị. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng rất lớn trong khi nguồn ngân sách hạn hẹp, do đó, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường trên Ủy ban nhân dân quận sẽ xem xét, cân đối kinh phí thực hiện vào thời điểm thích hợp. Các vị trí mặt đường hư hỏng, xuống cấp, Ủy ban nhân dân quận sẽ có chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân quận để xem xét, bố trí kinh phí thực hiện duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân khu vực.

Đối với việc buôn bán vật liệu xây dựng lấn chiếm đổ cát gạch đá gây cản trổi giao thông: Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và yêu cầu hộ kinh doanh cam kết không buôn bán vật liệu xây dựng lấn chiếm đường đi, gây cản trở giao thông; trường hợp tái phạm, Ủy ban nhân dân phường sẽ xử lý theo quy định.

1.22 Đề nghị tăng cường kiểm tra về an toàn phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trên toàn địa bàn (Cử tri Nguyễn Văn Luận - tổ 11, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc).

Trả lời:

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định "Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ hàng quý đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 06 tháng hoặc 01 năm đối với các đối tượng còn lại và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt". Như vậy, trong 9 tháng năm 2015, phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 12 đã tiến hành kiểm tra định kỳ kết hợp với kiểm tra chuyên đề (kiểm tra các cơ sở trọng điểm, cơ sở hóa chất, phế liệu,…) đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2015:

- Trên địa bàn Quận 12: Tổ chức kiểm tra: 1.994 lượt, xử lý vi phạm 195 trường hợp; trong đó: phạt tiền 181 trường hợp với số tiền 259,6 triệu đồng, cảnh cáo 12 trường hợp, tạm đình chỉ 01 trường hợp và đình chỉ 01 trường hợp.

- Riêng địa bàn phường Thạnh Lộc: Tổ chức kiểm tra: 159 lượt, xử lý vi phạm 18 trường hợp; trong đó: phạt tiền 16 trường hợp với số tiền 6,8 triệu đồng, cảnh cáo 02 trường hợp.

Thời gian tới, phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 12 tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Quận 12 nói chung và phường Thạnh Lộc nói riêng, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

          2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:

2.1 Khu vực Gò Sao cần vệ sinh lại sạch sẽ để không tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh cũng như các tệ nạn xã hội tồn tại (Cử tri Nguyễn Hữu Thế - Số 144/15, tổ 11, khu phố 6, phường Thạnh Xuân).

Trả lời:

Khu đất dự án nhà ở Gò Sao do Công ty TNHH Một thành viên Gia Cư làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân phối hợp chủ đầu tư có biện pháp xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại khu vực.

2.2 Cần nghiên cứu điều chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ dân có diện tích hẹp (40m2 - 60m2) để an sinh cho người dân (Cử tri Nguyễn Văn Luận - tổ 11, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc).

Đề nghị thông tin cụ thể trường hợp xin hợp thức hóa nhà, hồ sơ đã gửi nhưng không được cấp vì lý do chồng ranh và diện tích xin kê khai năm 1999 và diện tích kê khai hiện nay không phù hợp (Cử tri Hồ Văn Hải - tổ 11, khu phố 7, Lê Văn Khương, phường Thới An).

Trả lời:

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo Luật Đất đai 2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị ông (bà) mang hồ sơ liên hệ Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả tại Ủy ban nhân dân quận để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

2.3 Đề nghị Ủy ban nhân dân quận xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Mạc (đã bán cho tư nhân) mặt tiền Lê Văn Khương, giáp hẻm 662, hiện tại được hợp thức hóa hơn 480m2 so với ban đầu ông Mạc mua. Tại sao ông Mạc được cấp nhiều hơn diện tích mua (diện tích dư còn lại do lấn chiếm đất). Đề nghị Ủy ban nhân dân quận xác minh và trả lời cho người dân để không tạo dư luận bất bình trong nhân dân (Cử tri Hồ Văn Hải - tổ 11, khu phố 7, Lê Văn Khương, phường Thới An).

Trả lời:

Do thông tin ông (bà) cung cấp chưa cụ thể nên Ủy ban nhân dân quận không có cơ sở để trả lời kiến nghị. Đề nghị ông (bà) cung cấp thông tin chi tiết để Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường xác minh và có câu trả lời chính xác.

2.4 Đề nghị trả lời việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường (tại khu phố 4, 5, phường Đông Hưng Thuận); đã có kế hoạch di dời, nhưng các cơ sở vẫn tồn tại, xả khói ra môi trường (Cử tri Trần Văn Chữ - Số 412/441, tổ 5A, khu phố 4, Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận).

Trả lời:

Theo Thông báo số 186/TB-VP ngày 11/3/2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tất Thành Cang chỉ đạo thống nhất di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 về Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3; đồng thời chỉ đạo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu công nghiệp Lê Minh Xuân hoàn thiện phương án quy hoạch, di dời các cơ sở trên trong năm 2015, 2016. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các đơn vị triển khai chủ trương di dời của Ủy ban nhân dân thành phố đến các cơ sở sản xuất tại khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận.

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân 11 phường rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân quận Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và thương mại trên địa bàn quận năm 2015; tổ chức kiểm tra các cơ sở tại khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận trong tháng 10/2015. Sau khi kiểm tra, Ủy ban nhân dân quận sẽ xử lý vi phạm theo thẩm quyền đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

          2.5 Nhiều hộ dân nuôi bò trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, đề nghị Ủy ban nhân dân quận có phương án giải quyết (Cử tri Đặng Đình Y - khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp).

Trả lời:

Liên quan đến vấn đề chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân phường Tân Chánh Hiệp đã kết hợp Hội Nông dân phường, chi hội Nông dân khu phố và Văn phòng khu phố đến từng nhà vận động các hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh chuồng trại; đồng thời tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề giới thiệu các mô hình chăn nuôi hiện đại: mô hình nuôi bò sữa của Israel, chăn nuôi heo theo công nghệ lót đệm sinh học,…, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vay vốn với lãi suất thấp để chuyển đổi ngành nghề khác hoặc cải tạo chuồng trại thoáng mát và trang bị hệ thống hầm bioga, đảm bảo vệ sinh môi trường. Qua thống kê từ năm 2011 đến nay, số hộ chăn nuôi heo, bò từ 207 hộ giảm còn 149 hộ. Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề; kết quả có 39/149 hộ chăn nuôi heo, bò xin chuyển đổi ngành nghề khác, trong đó có 05 hộ tự chuyển đổi ngành nghề khác phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường thường xuyên kiểm tra, vận động các hộ chăn nuôi không phơi phân trong khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

3. Lĩnh vực Quản lý trật an toàn xã hội:

3.1 Kiến nghị tăng cường biện pháp an ninh, tuần tra tuyến TA13, vì hiện nay tình trạng thanh niên chạy xe với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người dân vả trẻ em (Cử tri Nguyễn Văn Ba - 76, TA13, phường Thới An).

Trả lời:

Đường TA13 giao với đường Lê Thị Riêng và đường Trần Thị Cờ, nằm gần cuối đường Lê Thị Riêng (tính theo hướng Quốc lộ 1 đi về hướng Hóc Môn), có bề rộng mặt đường 6,0 m. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này không nhiều do không phải là trục giao thông huyết mạch trên địa bàn, người tham gia giao thông trên tuyến này đa phần là dân địa phương.

Thời gian qua, Công an quận đã phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến đường này. Tuy nhiên, việc tuần tra, kiểm soát thực hiện chưa được thường xuyên, liên tục. 

Qua tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Ba và nắm tình hình dư luận nhân dân tại đây được biết tình hình mà ông Ba phản ánh là có nhưng không thường xuyên, do số thanh niên lạ mặt chạy xe từ nơi khác đến gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an quận ghi nhận và sẽ chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Thới An tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT trên tuyến đường này. Trong đó, sẽ tập trung xử lý hành vi của các thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, không để tái diễn tình trạng trên.

3.2 Tệ nạn xã hội nhiều (đá gà, đánh bài, trộm cắp) tại khu vực khu phố 5 (Cử tri Trương Công Hậu - khu phố 5, phường Thạnh Xuân).

Trả lời:

Công an quận đã chủ động chỉ đạo đội nghiệp vụ và Công an phường Thạnh Xuân rà soát và nắm tình hình được biết: Tại khu phố 5, phường Thạnh Xuân có 01 điểm đánh bài tại quán cà phê dưới chân cầu Bà The; 01 điểm đá gà tại tổ 14, khu phố 5 và gần đây xuất hiện 01 điểm đánh bạc bằng máy đánh cá. Công an phường Thạnh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm - Trật tự xã hội bắt 01 vụ, 04 đối tượng tại khu vực quán cà phê cầu Bà The, lập hồ sơ xử lý hành chính. Bắt quả tang 01 vụ, 16 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc chuyển Công an quận xử ký theo quy định. Riêng điểm máy bắn cá công an phường đã mời cam kết không hoạt động. Qua thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý, răn đe, cho làm cam kết hiện nay tình trạng cờ bạc ở khu phố 5, phường Thạnh Xuân cơ bản được giải quyết.

Đối với việc cử tri phản ánh tình trạng trộm cắp, qua ghi nhận của Công an quận, trong tháng 07/2015 trên địa bàn phường Thạnh Xuân xảy ra 03 vụ trộm, khám phá 01 vụ, bắt được 01 tên (trong đó địa bàn khu phố 5 xảy ra 01 vụ). Công an quận sẽ chỉ đạo Đội nghiệp vụ, Công an phường Thạnh Xuân tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra hành chính kết hợp các biện pháp nghiệp vụ khác nhằm giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự tại khu phố 5 nói riêng và phường Thạnh Xuân nói chung.

Tổng hợp: Thu Trang


Số lượt người xem: 2920    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA