Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
2
9
5
1
9
Tin tổng hợp 07 Tháng Hai 2022 1:40:00 CH

Họp mặt truyền thống Tân Thới Nhất - Bà Điểm năm 2022

Sáng ngày 07/02/2022 (nhm mùng 7 tháng Giêng), ti Nhà Truyn thng Tân Thi Nht, Đảng y - UBND - y ban MTTQ Vit Nam phường Tân Thi Nht (Qun 12) và Đảng y - HĐND - UBND - y ban MTTQ Vit Nam xã Bà Đim (huyn Hóc Môn) đã t chc hp mt truyn thng Bà Đim - Tân Thi Nht Xuân Nhâm Dn năm 2022.

 Tham d hp mt có các đồng chí lãnh đạo Qun, Huyn y - UBND - y ban MTTQ Vit Nam Qun 12, huyn Hóc Môn và Đảng y - UBND - y ban MTTQ Vit Nam phường Tân Thi Nht, xã Bà Đim, đại din các thế h cách mng lão thành đã tng sng, chiến đấu trên quê hương 18 Thôn Vườn Tru.

Phát biu ti bui hp mt, đồng chí Lưu Minh Đạt, Bí thư Đảng y phường Tân Thi Nht, Qun 12, đã ôn li truyn thng đấu tranh cách mng hào hùng ca nhân dân Bà Đim, Tân Thi Nht hơn 1 thế k qua. Tiêu biu là cuc khi nghĩa 18 Thôn Vườn Tru vào mùng 1 Tết t Du 1885 dưới s lãnh đạo ca Phan Văn Hn và Nguyn Văn Quá; cuc khi nghĩa Nam K năm 1940 và cuc ni dy trong Cách Mng Tháng Tám năm 1945. Trong thi k đấu tranh cách mng ca Nhân dân ta khi Đảng mi ra đời, vùng đất Bà Đim, Tân Thi Nht tr thành nơi che giu, bo v cho các đồng chí lãnh đạo ca Đảng và X y Nam K như Nguyn Văn C, Lê Hng Phong, Hà Huy Tp, Võ Văn Tn, Phan Đăng Lưu, Nguyn Th Minh Khai, Lê Dun… Đồng thi Bà Đim, Tân Thi Nht còn là nơi din ra nhiu hi ngh quan trng ca Đảng, quyết định đến vn mnh ca cách mng Vit trong cuc kháng chiến chng thc dân Pháp.

 Hp mt truyn thng mùng 7 Tết là dp cùng ôn li truyn thng, chúc mng động viên nhau lp nhiu thành tích trong xây dng và phát trin quê hương giàu đẹp, nghĩa tình. Bước sang năm 2022, vi nim tin tưởng vào mt năm mi, Đảng b 2 qun - huyn, Đảng b 2 phường - xã quyết tâm thc hin thng li kế hoch phát trin kinh tế - xã hi năm 2022, đưa vùng đất 18 Thôn Vườn Tru ngày mt giàu mnh.

Các đại biu cũng đã dâng hoa, dâng hương tưởng nh đến các anh hùng lit sĩ, các thế h cách mng đã anh dũng ngã xung trong hai cuc kháng chiến ác lit trên quê hương 18 Thôn Vườn Tru./.

BẢN TIN QUẬN 


Số lượt người xem: 571    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày