Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
2
5
8
Quản lý đô thị 08 Tháng Tám 2021 4:25:00 CH

Thông tin Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030

Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030 là đề án thành phần thực hiện chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 10 thành phố có nguy cơ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu cao nhất thế giới. Theo dự báo, khi biến đổi khí hậu diễn ra diện tích bị ngập của thành phố đến cuối thế kỷ 21 lần lượt là 128 km2, 204 km2 và 473 km2; tương ứng với các kịch bản nước biển dâng 65 cm, 75 cm và 100 cm; khả năng để kiểm soát ngập 100% là điều không thể thực hiện được, kể cả các quốc gia tiên tiến nhất thế giới cần phải tiếp tục nghiên cứu triển khai một chiến lược quản lý ngập lụt một cách bền vững, thân thiện với môi trường và ít tốn kém nhất.
          Ngày 25/01/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030, Quận 12 thông tin một số nội dung chính như sau:

I. Về định hướng quy hoạch chống ngập xử lý nước thải của thành phố giai đoạn 2020-2045:
          1. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025:

- Về thoát nước mưa và chống ngập úng đô thị: 80% dân số đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước.

- Về thoát nước thải và xử lý nước thải: 80% tổng lượng nước thải trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

2. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045:
          - Về thoát nước mưa và chống ngập úng đô thị: 90% dân số đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước tại quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Về thoát nước thải và xử lý nước thải: 95% tổng lượng nước thải trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.
          II. Đối với kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 đến 2030:
          1. Giai đoạn từ năm 2020 đến 2025: Giữ vững kết quả đạt được, không để tái ngập tại các vị trí đã được giải quyết phạm vi 550 km2. Tập trung giải quyết ngập bền vững cho vùng trung tâm thành phố rộng 106,41 km2; cơ bản giải quyết thoát nước cho các vùng còn lại của thành phố.

          2. Giai đoạn 2026 đến 2030: Thực hiện các dự án dự báo, kiểm soát ngập nước nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình biến đổi khí hậu. Xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch tại khu vực ngoại vi, tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án nạo vét trục thoát nước chính; chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch đường sông, xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại các lưu vực đông dân cư còn lại.

III. Năm (05) nhóm giải pháp của đề án thực hiện gồm:

1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2. Tập trung thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập.

3. Rà soát, bổ sung chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư; cải cách thủ tục hành chính đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập.

4. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước.

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân./.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 1313    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày