Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
2
5
3
9
0
Phổ biến chế độ - chính sách 15 Tháng Mười Một 2021 8:30:00 SA

Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật Thanh niên năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020. Luật Thanh niên năm 2020 quy định Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ cho thanh niên tham gia hoạt động Tháng Thanh niên.

Theo đó, Luật Thanh niên 2020 quy định cụ thể về các chính sách của nhà nước đối với thanh niên gồm:

- Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học;

- Chính sách về lao động, việc làm;

- Chính sách về khởi nghiệp;

- Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe;

- Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao;

- Chính sách về bảo vệ Tổ quốc;

- Chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Chính sách đối với thanh niên tình nguyện;

- Chính sách đối với thanh niên có tài năng;

- Chính sách đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số;

- Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Căn cứ theo Chương 3 Luật Thanh niên 2005 thì kể từ 01/01/2021, thanh niên sẽ có các chính sách của nhà nước đối với thanh niên mới, cụ thể là các chính sách sau:

Một là, chính sách về khởi nghiệp, bao gồm: giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên; cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ pháp lý, khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học và công nghệ; ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên theo quy định của pháp luật

Hai là, chính sách đối với thanh niên tình nguyện. Thanh niên tình nguyện là thanh niên tự nguyện tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà nước ban hành chính sách đối với thanh niên tình nguyện như sau: tạo lập các kênh thông tin để thanh niên được tiếp cận và tham gia hoạt động tình nguyện; xây dựng chương trình, dự án đưa thanh niên tình nguyện về làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

Ba là, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, bao gồm những nội dung: bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật; ưu tiên, tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với khả năng và lứa tuổi để phát triển toàn diện; đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với lứa tuổi; trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần; bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn, lành mạnh; bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp luật; ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; khuyến khích tổ chức, cá nhân phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Chính phủ quy định cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Luật Thanh niên năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021./.

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 348    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày