Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
2
7
2
2
Nếp sống văn minh đô thị 06 Tháng Sáu 2019 9:05:00 SA

Tuyên truyền phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Ngày 28/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 2211/STNMT-CTR về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” (gọi tắt là văn bản số 2211/STNMT-CTR).

Nhằm hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Ủy ban nhân dân (UBND) quận xin thông tin các nội dung và tài liệu tuyên truyền hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”:

- Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa: Xem chi tiết tại đây

- Nội dung tuyên truyền hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa: Xem chi tiết tại đây

- Gợi ý nội dung Bài phát thanh dành cho xe loa chủ đề Không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước: Xem chi tiết tại đây

- Nội dung tuyên truyền chủ đề Không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước: Xem chi tiết tại đây

 


Số lượt người xem: 1551    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày