Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
4
6
0
8
7
Nếp sống văn minh đô thị 22 Tháng Ba 2019 9:45:00 SA

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Ngày 29-1-1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27-3 làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. “Ngày Thể thao Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh. “Ngày Thể thao Việt Nam” bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử buổi ban đầu của nền Thể dục Thể thao cách mạng.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bác cũng là người khai sinh nền Thể dục Thể thao của chế độ mới. Ngày 30-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên. Với mục tiêu “xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”, Sắc lệnh nêu rõ: Nha thể thao TW có nhiệm vụ “liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục để nghiên cứu và thực hành thể dục trong toàn quốc”. Gần hai tháng sau, căn cứ theo quyết định của Quốc dân đại hội Việt Nam (Quốc hội khoá 1) họp ngày 2-3-1946 định sự tổ chức của Chính phủ liên hiệp kháng chiến, thay mặt Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia giáo dục. Nha gồm có Phòng Thanh niên Trung ương và Phòng Thể dục Trung ương. Trên thực tế, với những quy định của Bộ Quốc Gia giáo dục, Phòng Thể dục Trung ương đảm nhiệm toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Nha Thể dục Trung ương cũ. 

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người. Tập thể dục, rèn luyện thân thể là việc thiết thực nhất để rèn luyện thể chất, tinh thần đối với mỗi người và cũng là đóng góp thiết thực cho xã hội. Đây cũng là việc không tốn kém, chỉ cần nhận thức, chỉ cần nghị lực. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. Tấm gương của Người đối với công tác thể dục thể thao không chỉ khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành thể dục thể thao mà còn thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động thể dục – thể thao và rèn luyện sức khỏe của Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2019), Ủy ban nhân dân Quận 12 tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 vào sáng ngày 24/3/2019 với phương châm “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ủy ban nhân dân Quận 12 kêu gọi mỗi người dân trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng, tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 24/3/2019 với lộ trình xuất phát từ cổng trụ sở Ủy ban nhân Quận 12; mỗi người dân nếu chưa bắt đầu tập hãy bắt đầu, nếu đã tập nhưng chưa đều đặn hãy tập đều đặn; sẽ tiếp động lực để phong trào tập thể dục, rèn luyện thân thể trong nhà trường, trong xã hội thực sự phát triển. Đó cũng chính là làm theo lời Bác “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập Thể dục - tự tôi ngày nào tôi cũng tập thể dục”.

Phòng Văn hóa và Thông tin


Số lượt người xem: 1691    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày