Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
0
3
4
0
4
Kinh tế - Xã hội 19 Tháng Giêng 2022 4:40:00 CH

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của quận

Sáng 14/01, UBND Qun 12 đã t chc Hi ngh Tng kết 20 năm thc hin Ngh quyết s 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hi ngh ln th 5, Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa IX v tiếp tđổi mi, phát trin và nâng cao hiu qu kinh tế tp th và tng kết 10 năm thi hành Lut Hp tác xã năm 2012 trên địa bàn Qun 12. Đồng chí Nguyn VăĐức - Phó Bí thư Quy, Ch tch UBND quđã đến d và ch đạo ti hi ngh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12 trao khen thưởng cho các cá nhân tại hội nghị

 Trong nhng năm qua, khu vc kinh tế tp th ca qun đã tng bước chuyn biến và đạt được mt s kết qu, thúc đẩy kinh tế tp th phát trin, s lượng Hp tác xã (HTX) mi thành lp tăng (thành lp mi 12 HTX, 7 HTX cũ được chuyn đổi ngành ngh); tng s thành viên ca các HTX trên địa bàn qun là 1.536 người, s lao động thường xuyên trong HTX là 83 người. Trong đó, vn động thành lp được 2 HTX thu gom rác thi, tng bước hình thành phong trào toàn dân làm đẹp thành ph, nâng cao ý thc bo v môi trường xanh sch đẹp xung quanh nơi cư trú và xã hi hóa công tác dch v đô th; thành lp mi 6 HTX trong lĩnh vc vn ti - du lch góp phn h tr, bo v quyn li chính đáng cho các xã viên, nhng cá nhân tham gia vào lĩnh vc giao thông vn ti, tư vn và h tr trong các vn đề liên quan đến pháp lý, giy phép kinh doanh vn ti, phù hiu… Ước doanh thu năm 2021 ca các HTX trên địa bàn qun đạt 10.284.837.977 đồng.

Các HTX phát trin đa dng hơn c v ngành, ngh, quy mô và trình độ. Khu vc kinh tế tp th đã khc phc được mt phn tình trng yếu kém trước đây, cng c mt bước v t chc qun lý, bước đầu khng định là nhân t quan trng góp phn bo đảm an sinh xã hi, n định chính tr cơ s, đóng góp vào phát trin kinh tế - xã hi ca qun.

Phát biu ch đạo ti hi ngh, đồng chí Nguyn Văn Đức - Phó Bí thư Qun y, Ch tch UBND qun yêu cu các ban ngành, đoàn th qun cn tp trung thc hin các gii pháp như hoàn thin cơ cu t chc, nâng cao ngun nhân lc cho khu vc kinh tế tp th; đẩy mnh, đổi mi, nâng cao hiu qu hot động thông qua vic ng dng, nâng cao trình độ công ngh; h tr xúc tiến thương mi, m rng th trường… nhm phát trin kinh tế tp th đúng quy định Lut HTX năm 2012; nâng cao hiu qu đóng góp ca khu vc kinh tế tp th vào tăng trưởng kinh tế, gim nghèo tăng khá mt cách bn vng.

 Dp này, UBND qun đã tng Giy khen cho 4 tp th, 4 cá nhân có nhiu đóng góp tích cc trong thc hin Ngh quyết s 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hi ngh ln th 5, Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa IX v tiếp tc đổi mi, phát trin và nâng cao hiu qu kinh tế tp th và tng kết 10 năm thi hành Lut Hp tác xã năm 2012 trên địa bàn qun.

Quốc Khoa


Số lượt người xem: 720    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày