Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
9
6
3
1
Kinh tế - Xã hội 16 Tháng Tư 2021 11:05:00 SA

Quận 12 triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-BCĐTĐT ngày 03/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra hành chính cơ sở năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 01/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 12 triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Quận 12. Đây là một trong những cuộc Tổng điều tra được triển khai 5 năm lần.

Đối tượng điều tra bao gồm: Cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Quận 12; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Thời gian thu thập thông tin:

- Đối với doanh nghiệp: Từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021.

- Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

- Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

- Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021. Điều tra viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống và hướng dẫn người cung cấp thông tin điền thông tin vào bảng hỏi điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Điều tra viên đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử (CAPI) được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay.

Theo kế hoạch, Quận 12 dự kiến thu thập thông tin đối với 18.557 doanh nghiệp; 103 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 34.111 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 91 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra kinh tế là một trong 3 cuộc Tổng điều tra quan trọng do Ngành Thống kê thực hiện, không chỉ cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế làm cơ sở để hoạch định các chính sách từ cấp Trung ương đến địa phương. Mỗi người dân, doanh nghiệp đều có thể sử dụng kết quả của cuộc Tổng điều tra này cho các kế hoạch của chính mình. Chính vì vậy, việc tham gia cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ để có được nền tảng cơ sở dữ liệu quan trọng trong phát triển.

Ủy ban nhân dân Quận 12 kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn quận.

Trân trọng./.

Đường dẫn Trang thông tin điện tử chính thức về Tổng điều tra kinh tế năm 2021: http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn


Số lượt người xem: 1000    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày