Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
4
6
8
1
0
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 08 Tháng Giêng 2023 10:40:00 SA

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Chiều 06/01, Quận ủy Quận 12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy.

 

 Đồng chí Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Theo đó, trong năm 2022, Quận ủy Quận 12 đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; hầu hết các nội dung, chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Quận ủy năm 2021 được khắc phục. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước cũng như công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của quận, phường.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách làm, hoạt động thiết thực, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã xuất hiện các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị quận, phường ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch được đảm bảo theo đúng quy định, đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ kế hoạch đề ra; cán bộ được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác kết nạp đảng viên và chỉ tiêu thành lập tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Vận động thành lập 01/01 chi đoàn trong doanh nghiệp có 500 lao động trở lên, đạt 100% chỉ tiêu năm; 01/02 chi bộ trong doanh nghiệp có trên 200 đến dưới 500 lao động (đạt 50% chỉ tiêu năm); 02 chi bộ có dưới 200 lao động, 02/02 tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp từ 200 đến dưới 500 lao động (đạt 100% chỉ tiêu năm); 23/11 tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp từ 20 đến dưới 200 lao động (đạt 209,1% chỉ tiêu năm); 291/312 tổ chức Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp từ 20 lao động trở lên có đủ điều kiện và hoạt động ổn định (đạt 93,27% chi tiêu năm). Kết nạp 219/200 đảng viên (tỷ lệ 109,5%) (cao hơn so với năm 2021 là 06 đảng viên); đoàn viên: 96 (tỷ lệ 32%), cơ cấu nữ: 146 (tỷ lệ 66,6%), người lao động: 45 (tỷ lệ 20,54%); công nhận đảng viên chính thức cho 212 đảng viên dự bị (cao hơn 35 đảng viên so với năm 2021).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Danh yêu cầu các chi, đảng bộ cần tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng công tác tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, vi phạm lớn; chú ý thực hiện tốt công tác tạo nguồn để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm, tạo sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân; từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải quyết liệt có sáng kiến, giải pháp đột phá trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Dịp này, Quận ủy đã trao Quyết định công nhận cho 6 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tặng Giấy khen cho 07 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng, 06 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Kiểm tra, giám sát, 07 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Tuyên giáo và 06 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Văn phòng cấp ủy năm 2022 .

Bản tin quận (AT)


Số lượt người xem: 325    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày