Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
5
5
1
7
Hướng dẫn thực hiện pháp luật 18 Tháng Năm 2021 1:35:00 CH

Những điều cần biết khi tham gia vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

1. Điều kiện vay vốn Là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK &VV), cư trú hợp pháp tại địa phương. Các đối tượng được kết nạp vào Tổ gồm Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo và Các đối tượng chính sách khác. Các đối tượng này có nhu cầu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)

2. Nguyên tắc cho vay - Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; - Khách hàng vay vốn phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

3. Các bước tiếp cận nguồn vốn vay NHCSXH

- Người có nhu cầu vay vốn NHCSXH liên hệ với Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tại khu phố nơi mình sinh sống lấy mẫu đơn xin vay vốn. Nếu người vay vốn chưa là tổ viên của Tổ TK&VV thì Tổ TK&VV tại khu phố nơi người vay vốn đang cư trú hợp pháp tổ chức họp kết nạp bổ sung tổ viên, kể cả trường hợp người vay vốn thuộc hộ gia đình mà hộ gia đình đó đã là thành viên của Tổ TK&VV;

- Tổ TK&VV nhận hồ sơ vay vốn của người vay vốn, tiến hành họp tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố: đối tượng, mục đích vay vốn, hồ sơ vay vốn, sau đó lập danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH theo mẫu số 03/TD kèm Giấy đề nghị vay vốn trình UBND cấp phường xác nhận, sau đó gửi đến NHCSXH nơi cho vay;

- Sau khi có phê duyệt cho vay của Giám đốc NHCSXH nơi cho vay hoặc Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền quản lý vốn. NHCSXH nơi cho vay cùng người vay vốn lập hồ sơ vay vốn, trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay phê duyệt giải ngân;

- NHCSXH nơi cho vay gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD cho UBND cấp phường để thông báo cho người vay đến điểm giao dịch phường làm thủ tục nhận tiền vay.

BBT


Số lượt người xem: 672    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày