Bỏ qua nội dung chính
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
7
3
0
0

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 181  
Tên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan ban hành
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện Phòng Văn hóa và Thông tin
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập Phòng Nội vụ
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Nội vụ
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Nội vụ
Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập Phòng Nội vụ
Tổ chức lại, giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Phòng Nội vụ
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Phòng Nội vụ
Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn Phi chính phủ Phòng Nội vụ
Đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi) Phi chính phủ Phòng Nội vụ
Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn Phi chính phủ Phòng Nội vụ
Thành lập, phê duyệt điều lệ quỹ (nếu được ủy quyền) Tổ chức hội, quỹ Phòng Nội vụ
Tạm đình chỉ quỹ (nếu được ủy quyền) Tổ chức hội, quỹ Phòng Nội vụ
Quỹ tự giải thể (nếu được ủy quyền) Tổ chức hội, quỹ Phòng Nội vụ
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối