Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
1
4
9
6
Danh sách các hạng mục đang đầu tư 28 Tháng Sáu 2018 9:30:00 SA

Dự án: Khu công viên Cây Sộp phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

 

Căn cứ và cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 20 tháng 7 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 04/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về Quy định một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2025;

- Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị;

- Căn cứ Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Công văn số 6277/UBND-ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị;

- Căn cứ Hướng dẫn số 2345/HĐ-SQHKT ngày 10/8/2011 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Quy hoạch- kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị.

- Căn cứ Quyết định 623/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt phần quy hoạch kiến trúc và giao thông của đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ: 1/2000 Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (Khu 2), quận 12, diện tích 108,55ha;

- Căn cứ Quyết định 4350/QĐ-UBND ngày 23/08/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt phần hạ tầng kỹ thuật cùa đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (khu 2), quận 12, diện tích 108,55ha;

- Căn cứ công văn số 6837/UBND-TM ngày 22/12/2013 về phê duyệt phương án xử lý tổng thể sắp xếp nhà, đất Quận 12 theo Quyết định định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2);

- Căn cứ văn bản số 7164/UBND-ĐT ngày 19/09/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 xây dựng khu công viên Cây Sộp, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Mục đích:

Dự án khu công viên Cây Sộp được xác định là khu cây xanh công viên chuyên đề thể dục thể thao, không chỉ đáp ứng nhu cầu mảng xanh đô thị mà còn đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, cải thiện sức khỏe cho người dân và các hoạt động cộng đồng.

Vị trí:

Khu đất lập đồ án quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, xây dựng Khu công viên Cây Sộp có diện tích 9.030,5 m2 và được giới hạn như sau:

- Phía Đông: giáp đường Nguyễn Văn Quá (lộ giới quy hoạch 30m);

- Phía Tây : giáp đường Đông Hưng Thuận 02 (lộ giới quy hoạch 20m);

- Phía Nam : giáp với khu vực dân cư hiện hữu;

- Phía Bắc : giáp với hẻm hiện hữu (lộ giới quy hoạch 8m).

Quy mô:

Diện tích 9.030,5 m2

Cơ quan thiết kế:

Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang Việt Nam

Tiến độ thực hiện dự án:

- Lập đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500:

+ Phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng: 01/2018 - 02/2018

- Chuẩn bị đầu tư: 02/2018-09/2018

- Thực hiện đầu tư: 09/2018– 12/2020

+ Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 09/2018 – 09/2019

+ Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình: 09/2019 – 09/2020

+ Đầu tư xây dựng hệ thống cây xanh, cảnh quan: 09/2020 – 12/2020

 

Tài liệu đính kèm:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: Xem chi tiết tại đây 

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá xây dựng: Xem chi tiết tại đây 

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xem chi tiết tại đây 

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Xem chi tiết tại đây

 

 


Số lượt người xem: 4119    
Xem theo ngày Xem theo ngày