Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
1
2
8
9
7
0
An ninh - Quốc phòng 13 Tháng Tư 2021 8:15:00 SA

Ban Chỉ huy quân sự quận: Tổ chức Hội thi Chính trị viên phó giảng bài chính trị giỏi năm 2021

Ngày 08/4, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã tổ chức Hội thi Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường giảng bài Chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang Quận 12 năm 2021.

Quang cảnh hội thi

Hội thi có 11 thí sinh tham gia là Chính trị viên phó - Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự 11 phường. Các thí sinh sẽ thi 2 phần. Phần 1 thi nội dung biên soạn giáo án chính trị, giảng bài chính trị, kiến thức trong 12 bài theo chương trình giáo dục chính trị năm 2021 về Luật Dân quân tự vệ; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của Cách mạng Việt Nam; giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020...; phần 2 thi kiểm tra bắn bài 1 súng TLAK theo quy định của giáo trình Kỹ thuật chiến đấu bộ binh/Cục Quân huấn/Bộ Tổng tham mưu.

Qua hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Chính trị viên phó Ban CHSQ phường trong giảng dạy chính trị, giáo dục pháp luật cho lực lượng dân quân; đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang quận cũng như đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

N.H


Số lượt người xem: 259    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày