Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
2
9
0
7
5
Tổng điều tra dân số 29 Tháng Chín 2020 4:49:00 CH
Tài liệu phát thanh tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  (30/03/2019)
  
Ủy ban nhân dân Quận 12 trân trọng thông tin đến Nhân dân tài liệu phát thanh tuyên truyền về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Kế hoạch: Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Quận 12  (29/03/2019)
  
Xem chi tiết tại đây
Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền tổng điều tra dân số  (29/03/2019)
Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô rất lớn, liên quan đến từng người dân, phạm vi trải rộng trên cả nước, đối tượng và đơn vị điều tra nhiều, nội dung điều tra phức tạp, thời gian điều tra nhiều ngày. Cuộc Tổng ...
Xem theo ngày Xem theo ngày