Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
3
3
6
8
3
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Hai 2018 8:00:00 SA

Chương trình Kỳ họp thứ mười Hội đồng Nhân dân Quận 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

(Thứ Hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018)

Buổi sáng: 8 giờ 00 phút  – 11 giờ 30 phút

1. Chào cờ, Tuyên bố lý do,Giới thiệu đại biểu.

2. Phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND quận.

3. Thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp.

4. Ủy ban nhân dân quận báo cáo:

- Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

- Báo cáo về thu, chi ngân sách quận năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019.

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh”.

- Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm Đề án “Đô thị thông minh” Quận 12.

- Các tờ trình.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.

6. Các Ban HĐND quận thông qua các báo cáo thẩm tra.

7. Thường trực Hội đồng nhân dân quận báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của HĐND quận và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2018.

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút  – 17 giờ 30 phút

Từ 13 giờ 30 phút – 15 giờ 00 phút: Đại biểu thảo luận tại tổ về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Từ 15 giờ 00 phút – 16 giờ 30 phút: Đại biểu thảo luận tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân quận bầu.

Từ 16 giờ 30 phút  – 17 giờ 30 phút: Thư ký tổ và Tổ trưởng Tổ đại biểu họp báo cáo tình hình họp tổ với Thường trực HĐND quận.  

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

(Thứ Ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018)

Buổi sáng: 8 giờ 00 phút  – 11 giờ 30 phút

1.     Thảo luận tại hội trường

2.     Chương trình Chất vấn và trả lời chất vấn.

- Chất vấn Bà Trịnh Thị Mỹ Lan – Phó Chủ tịch UBND Quận 12

- Nội dung chất vấn: về đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn quận

Buổi chiều: 13 giờ 30 phút  – 17 giờ 30 phút

1.     Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận.

2.     Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu.

3.     Thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND quận trình.

4.     Phát biểu bế mạc Kỳ họp của Chủ tịch HĐND quận.

5.     Lễ chào cờ bế mạc. 

 

Số điện thoại tổng đài tiếp nhận phản ánh của Nhân dân tại kỳ họp thứ mười Hội đồng Nhân dân Quận 12 Khóa IV: 0986.255.265

Tổng đài bắt đầu tiếp nhận phản ánh từ 08 giờ 00 phút ngày 17/12/2018 đến 17 giờ 30 phút ngày 18/12/2018./.

 


Số lượt người xem: 1824    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày