Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
6
9
4
Tin tức sự kiện 27 Tháng Sáu 2018 3:25:00 CH

Sóng điện từ trường trạm thu phát sóng di động (trạm BTS) không ảnh hưởng đến sức khỏe con người

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 223/KH-UBND-VHTT ngày 24/5/2018 của UBND quận)

1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã có công văn trả lời đại biểu Quốc hội ngày 19/11/2007 và Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ, các Sở Bưu chính, Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) về ảnh hưởng của sóng điện từ khi lắp đặt các trạm thông tin di động, nội dung như sau:

Các trạm thông tin di động GSM nhập khẩu vào Việt Nam đều được các nhà sản xuất tuân thủ theo tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI). Các tiêu chuẩn này quy định nghiêm ngặt về yêu cầu kỹ thuật máy thu phát của các trạm thông tin di động, đảm bảo không gây nhiễu và những phát xạ có hại tới môi trường xung quanh. Qua các kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài về ảnh hưởng của các hệ thống thông tin di động được thống kê đến thời điểm này, có thể kết luận rằng chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động và các thiết bị điện thoại di động gây ảnh hưởng có hại cho con người. Tuy nhiên, việc xây dựng và vận hành các trạm thông tin di động phải đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 3718-1:2005 về quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số radio và tiêu chuẩn ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông TCN 68-255:2006 về phương pháp đo phơi nhiễm trường điện từ, TCN 68-219:2004 vềthiếtbịtrạmgốccủahệthống GSM và TCN 68-233:2005 về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2001-1X (sau này Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2010/BTTTT “Trạm gốc điện thoại mặt đất công cộng – Phương pháp đo mức phơi nhiễm điện từ” trong đó xác định rõ giới hạn an toàn (theo TCVN 3718-1:2005) và phương pháp đo mức phơi nhiễm điện từ của các trạm BTS. Đây là cơ sở để phục vụ việc kiểm định kỹ thuật các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động nhằm đảm bảo an toàn về bức xạ điện từ).

Theo khoản 1, điều 6, thông tư số 16/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện có quy định các trường hợp bắt buộc kiểm định khi thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”, doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện kiểm định và công bố sự phù hợp theo quy định (Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định – trạm gốc điện thoại mặt đất công cộng – trạm BTS thuộc danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định) và phương pháp đo kiểm đảm bảo theo Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011).

Như vậy, khi hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác phải có giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp theo quy định nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật an toàn phơi nhiễm điện từ trường của trạm BTS.

2. Video trả lời của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ông Lê Doãn Hợp (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) liên quan đến sóng điện từ trường của trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khỏe con người tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, Khóa XII tại đường dẫn:

https://www.youtube.com/watch?v=U1b9Jjo0xPY

3. Ngày 20/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 212/BTTTT-KHCN về việc phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam. Tại phụ lục đính kèm công văn 212/BTTTT-KHCN Bộ Thông tin và Truyền thông có kết luận:

“Với các cơ sở khoa học từ Tổ chức Y tế thế giới, tiêu chuẩn quốc tế/ tiêu chuẩn Việt Nam và biện pháp quản lý chuyên ngành nêu trên, có thể khẳng định rằng các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) đảm bảo an toàn bức xạ điện từ trường theo quy định”.

4. Ngày 19/12/2017, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 3980/CVT-CL về kiến nghị liên quan việc quản lý, phát triển trạm BTS. Trong đó có nêu việc kiểm định trạm BTS đang được thực hiện theo các Thông tư 16/2011/TT-BTTTT, Thông tư 17/2011/TT-BTTTT, Thông tư 18/2011/TT-BTTTT, Thông tư 12/2017/TT-BTTTT, Thông tư 14/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông đều đảm bảo: không gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người.

5. Video clip chuyên mục: “Dân hỏi, Cơ quan chức năng trả lời” trên truyền hình Nghệ An, phỏng vấn Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An trả lời các nội dung liên quan đến có hay không việc ảnh hưởng sức khỏe con người sống xung quanh trạm BTS (tại đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=U8dhZAill6A)

Phòng Văn hóa và Thông tin


Số lượt người xem: 1615    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày