Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
5
8
3
4
9
Tin tức sự kiện 07 Tháng Năm 2020 8:05:00 SA

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Hướng dẫn số 08-HD/QU ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận ủy) 

Thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường Thường Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 08-HD/QU ngày 25 tháng 3 năm 2020, nhằm hướng dẫn cơ sở đảng, đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ đề năm thiết thực, hiệu quả; Ban Thường vụ Quận ủy xác định những nội dung trọng tâm sau:

1- Các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn nội dung thực hiện ở chi bộ, do chi ủy (bí thư chi bộ) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay.

3- Sau khi học tập, nghiên cứu, các tổ chức cơ sở Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác, xây dựng kế hoạch (đối với cấp ủy và cán bộ chủ chốt) và bản cam kết (đối với đảng viên) tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

 


Số lượt người xem: 1148    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày