Bỏ qua nội dung chính
 

 

  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_3
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_1
  • Phóng sự thời sự: Thành quả từ vùng đất APĐ anh hùng_2

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
2
3
3
8
6
4
Thông tin quy hoạch 16 Tháng Hai 2011 9:05:00 SA

Thông tin quy hoạch các hẽm của phường Tân Thới Hiệp (phần 1)

Danh mục các hẽm của phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (phần 1)

STT

 SỐ
HẺM
GIỚI HẠN
HIỆN TRẠNG
LOẠI
HẺM
LỘ GIỚI
MẶT ĐƯỜNG
HIỆN TRẠNG
GHI CHÚ
ĐIỂM ĐẦU
ĐIỂM CUỐI
DÀI (m)
RỘNG (m)
KHU PHỐ I
 
Ô PHỐ I/1
 
Ô PHỐ I/2
1
1
Đường số 8
thửa 32/tờ bđồ 05
58
2
Cụt
6
Đất
95% dân cư rất đông
2
2
Đường số 8
Đường số 2
84
2
Chính
6
Đất
95% dân cư rất đông
3
3
hẻm 2
hẻm 5
54
2
Nhánh
6
Đất
90% dân cư rất đông
4
4
hẻm 2
thửa 220/tờ 05
30
2
Cụt
4.5
Đất
90% dân cư rất đông
5
5
hẻm 3
thủa 166/tờ 05
50
2
Nhánh
6
Đất
100% dân cư rất đông
 
Ô PHỐ I/3
6
7
Đường số 1
thửa 107/tờ 05
53
2,5
Cụt
5
Đất
93% dân cư rất đông
7
10
Đường số 1
CVCX
90
3,5
Chính
6
BTXM
95% dân cư rất đông
8
11
hẻm 10
hẻm 12
78
4
Nhánh
6
BTXM
100% dân cư rất đông
9
12
hẻm 11
CVCX
24
4
Cụt
6
BTXM
95% dân cư rất đông
10
13
hẻm 10
Đường số 10
13
4
Nhánh
4.5
BTXM
92% dân cư rất đông
11
14
hẻm 10
Đường số 10
9
4
Nhánh
4
BTXM
95% dân cư rất đông
12
15
đĐường số 8
thửa 107/tờ 05
40
2
Cụt
4.5
BTXM
90% dân cư rất đông
 
Ô PHỐ I/4
13
16
đĐường số 24
thửa 26/tờ 04
73
2
Cụt
4.5
BTXM
95% dân cư rất đông
14
17
đĐường số 24
thửa 81/tờ 04
152
4
Chính
10
BTXM
90% dân cư rất đông
15
18
hẻm 17
thửa 26/tờ 04
29
4
Cụt
4.5
BTXM
95% dân cư rất đông
16
19
hẻm 17
thửa 29/tờ 04
28
3
Cụt
4.5
Đất
20% dân cư thưa
17
20
Đầu hẻm 52
thửa 76/tờ 04
22
3
Cụt
4.5
Đất
60% dân cư trung bình
 
Ô PHỐ I/5
18
21
Đường số 5
thửa 161/tờ 05
65
3
Cụt
4.5
Đất
80% dân cư đông
19
22
Đường số 5
thửa 78/tờ 05
100
3
Chính
6
Đất
80% dân cư đông
20
457
Đường số 6
hẻm 22
23
2
Nhánh
3.5
Đất
40% dân cư tương đối thưa
 
Ô PHỐ I/6
 
Ô PHỐ I/7
 
Ô PHỐ I/8
 
Ô PHỐ I/9
21
23
Đường số 14
thửa 170/tờ 06
45
3
Cụt
5
Đất
85% dân cư đông
22
24
Đường số 14
thửa 166/tờ 06
33
2
Cụt
4
Đất
80% dân cư đông
 
Ô PHỐ I/10
23
25
Đường số 1
thửa 125/tờ 08
105
2.5
Chính
6
Đất
80% dân cư đông
24
26
Hẻm 25
thửa 29/tờ 08
7
2.5
LĐC
 
Đất
80% dân cư đông
25
27
hẻm 25
thửa 28/tờ 08
35
2
Cụt
4
BTXM
90% dân cư rất đông
26
28
Đường số 14
hẻm 25
51
2
Chính
5
BTXM
93% dân cư rất đông
27
29
Đường số 14
thửa 124/tờ 08
33
3
Cụt
5
BTXM
97% dân cư rất đông
28
30
hẻm 458
hẻm 31
30
2
Nhánh
4.5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
29
31
hẻm 30
hẻm 32
43
2,5
Nhánh
4.5
Đất
97% dân cư rất đông
30
32
Đường số 14
hẻm 31
38
2,5
Nhánh
4.5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
31
33
Cuối hẻm 69
thửa 89/tờ 08
27
2,2
Cụt
4.5
BTXM
95% dân cư rất đông
32
34
Đường 14
thửa 87/tờ 08
14
1
Cụt
4
Đất
97% dân cư rất đông
33
35
Đường số 1
hẻm 36
62
2
Chính
6
Đất
90% dân cư rất đông
34
36
Thửa 87/tờ 08
thửa 76/tờ 08
54
2
Nhánh
6
BTXM
97% dân cư rất đông
35
37
LVK
thửa 55/tờ 08
47
3
Cụt
4.5
BTXM
95% dân cư rất đông
36
38
LVK
thửa 74/tờ 08
72
4
Cụt
6
Đất
80% dân cư đông
37
39
Đầu hẻm 38
thửa 147/tờ 08
82
4
Nhánh
5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
38
40
hẻm 39
thửa 134/tờ 08
6
5
Cụt
5
Đất
80% dân cư đông
39
458
hẻm 32
hẻm 30
33
2,2-3
LĐC
HT
Đất
80% dân cư đông
40
459
hẻm 30
hẻm 29
45
3
LĐC
HT
Đất
75% dân cư
tương đối đông
 
Ô PHỐ I/12
41
41
Đường số 5
Đường số 3
50
2
Chính
4.5
BTXM
100% dân cư rất đông
42
42
Đường số 5
Đường số 3
52
2.2-3
Chính
4.5
BTXM
100% dân cư rất đông
43
43
hẻm 46
thửa 24/tờ 06
45
2,5
Cụt
4
BTXM
100% dân cư rất đông
44
44
hẻm 46
thửa 81/tờ 06
63
5
Cụt
5
BTXM
100% dân cư rất đông
45
45
hẻm 46
hẻm 32
30
2,5
Nhánh
4.5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
46
46
Đầu hẻm 69
hẻm 43
57
5
Chính
6
Đất
70% dân cư
tương đối đông
 
Ô PHỐ I/13
47
47
Đường số 5
Đường số 3
40
2
Chính
5
BTXM
90% dân cư rất đông
48
48
Đường số 5
Đường số 3
49
3,5
Chính
5
BTXM
95% dân cư rất đông
 
Ô PHỐ I/14
 
Ô PHỐ I/15
49
49
Đường số 7
Đường số 5
80
4
Chính
6
Đất
80% dân cư đông
50
50
hẻm 49
thửa 203/tờ 05
47
4
Cụt
6
Đất
85% dân cư đông
51
607
Đường số 7
thửa 190/tờ 05
46
2.3
Cụt
4
Đất
60% dân cư
trung bình
 
Ô PHỐ I/16
52
52
Đầu hẻm 20
thửa 112/tờ 04
40
3
Nhánh
4.5
BTXM
80% dân cư đông
53
53
hẻm 52
thửa 107/tờ 04
34
3
Cụt
4
Đất
90% dân cư rất đông
54
54
hẻm 55
thửa 118/tờ 04
30
2
Cụt
5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
55
55
Đường số 7
hẻm 54
34
2
Nhánh
5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
 
Ô PHỐ I/17
 
Ô PHỐ I/22
56
56
Đường số 7
Đường số 5
82
4
Chính
6
Đất
90% dân cư rất đông
57
57
Đường số 5
thửa 147/tờ 06
18
1.5
LĐC
2
Đất
90% dân cư rất đông
58
58
Đường số 5
thửa 201/tờ 06
25
2,5
Nhánh
4.5
BTXM
100% dân cư rất đông
59
59
hẻm 61
thửa 212/tờ 06
45
1,5
Cụt
5
Đất
90% dân cư rất đông
60
60
hẻm 61
thửa 197/tờ 06
20
1,5
Cụt
4.5
BTXM
90% dân cư rất đông
61
61
Đường số 7
hẻm 60
51
6
Chính
6
Đất
80% dân cư đông
62
62
Đường số 5
thửa 196/tờ 06
32
2
Cụt
4.5
BTXM
90% dân cư rất đông
63
63
Đường số 5
thửa 190/tờ 06
30
2,5
Cụt
4.5
BTXM
100% dân cư rất đông
64
64
Đường số 7
thửa 267/tờ 06
19
1,2
Cụt
3.5
Đất
90% dân cư rất đông
65
65
Đường số 7
thửa 248/tờ 06
36
1,2
Cụt
4
Đất
70% dân cư
tương đối đông
66
66
Đường số 14
hẻm 67
15
1,5
Nhánh
4
BTXM
95% dân cư rất đông
67
67
hẻm 68
thửa 182/tờ 06
27
1,5
Nhánh
4
BTXM
97% dân cư rất đông
68
68
Đường số 14
hẻm 67
17
2
Nhánh
4
Đất
90% dân cư rất đông
69
69
Đường số 14
Đường số 5
14
6-8
Chính
HT
Đất
80% dân cư đông
70
70
hẻm 69
thửa 186/tờ 06
13
2
Cụt
3.5
Đất
50% dân cư trung bình
71
461
hẻm 58
thửa 161/tờ 06
17
2
Cụt
3.5
Đất
60% dân cư trung bình
 
Ô PHỐ I/22
 
Ô PHỐ I/24
 
KHU PHỐ II
 
Ô PHỐ II/7
72
462
Đường số 6
thửa 250/tờ 23
25
3
Cụt
4
BTXM
100% dân cư rất đông
73
463
hẻm 465
thửa 272/tờ 23
39
2
Cụt
4
Đất
80% dân cư đông
74
464
hẻm 465
hẻm 467
84
2
Nhánh
6
BTXM
100% dân cư rất đông
75
465
Đường số 6
Trạm Điện
71
6,2-7
Chính
7
Đất
80% dân cư đông
76
466
hẻm 464
hẻm 468
35
3
Nhánh
5
BTXM
95% dân cư rất đông
77
467
hẻm 468
CXCL
40
2,5
Nhánh
5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
78
468
hẻm 466
hẻm 467
33
3
Nhánh
4
Đất
90% dân cư rất đông
79
469
hẻm 470
thửa 157/tờ 24
47
2
Cụt
4
BTXM
100% dân cư rất đông
80
470
Đường số 17
hẻm 469
12
2
Nhánh
4
BTXM
90% dân cư rất đông
 
Ô PHỐ II/18
81
71
Đường số 7
thửa 158/tờ 13
79
3
Chính
6
Đất
80% dân cư đông
82
72
hẻm 71
hẻm 79
37
3
Nhánh
4.5
BTXM
97% dân cư rất đông
83
73
Đường 24
hẻm 74
55
1,5
Nhánh
4
Đất
100% dân cư rất đông
84
74
hẻm 76
hẻm 73
34
1,5
Nhánh
4.5
Đất
95% dân cư rất đông
85
75
hẻm 74
thửa 164/tờ 13
13
1,5
Cụt
4
Đất
95% dân cư rất đông
86
76
hẻm 74
thửa 129/tờ 13
23
2
Nhánh
4
BTXM
100% dân cư rất đông
87
77
hẻm 71
thửa 38/tờ 13
21
3
Cụt
4.5
Đất
60% dân cư trung bình
88
78
hẻm 71
thửa 38/tờ 13
22
3
Cụt
4.5
BTXM
100% dân cư rất đông
89
79
hẻm 72
thửa 11/tờ 13
21
3
Cụt
4.5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
 
Ô PHỐ II/19
90
81
Đường số 6
hẻm 83
17
2
Nhánh
3.5
Đất
50% dân cư trung bình
91
82
Đường số 6
hẻm 83
14
1,5
Nhánh
3.5
Đất
80% dân cư đông
92
83
Đường số 7
hẻm 82
56
2
Nhánh
4.5
BTXM
70% dân cư
tương đối đông
93
84
Đường số 7
hẻm 85
27
2
Nhánh
4.5
Đất
30% dân cư thưa
94
85
hẻm 84
thửa 107/tờ 13
23
2
Cụt
4
Đất
80% dân cư đông
95
86
Đường số 7
TTH 09
74
3.5
Chính
6
Đất
70% dân cư
tương đối đông
96
87
Đường số 7
TTH 09
75
3
Chính
6
Đất
50% dân cư trung bình
97
88
Đường số 7
TTH 09
74
8
Chính
8
Đất
90% dân cư rất đông
98
89
hẻm 88
thửa 62/tờ 13
32
2
Cụt
4.5
Đất
50% dân cư trung bình
99
90
Đường số 9
thửa 34/tờ 12
42
2
Cụt
5
BTXM
80% dân cư đông
 
Ô PHỐ II/20
 
Ô PHỐ II/21
100
91
Đường số 7
hẻm 92
55
3
Chính
6
BTXM
95% dân cư rất đông
101
92
hẻm 91
thửa 31/tờ 11
24
3
Cụt
4.5
Đất
85% dân cư đông
102
93
hẻm 92
thửa 27/tờ 11
7
1.4
LĐC
2
BTXM
85% dân cư đông
103
94
Đường số 19
thửa 89/tờ 10
31
2,2
Cụt
4.5
Đất
90% dân cư rất đông
104
95
Đường số 11
thửa 39/tờ 11
60
3
Chính
6
Đất
20% dân cư thưa
105
96
hẻm 95
thửa 40/tờ 11
27
2.5
Cụt
3.5
Đất
75% dân cư
tương đối đông
 
Ô PHỐ II/23
 
Ô PHỐ II/25
 
Ô PHỐ II/26
 
Ô PHỐ II/27
106
97
Đường số 9
thửa 11/tờ 14
38
3
Cụt
4
Đất
100% dân cư rất đông
107
98
Đường số 9
thửa 82/tờ 14
65
2,2
Cụt
6
Đất
90% dân cư rất đông
108
99
Đường số 9
thửa 86/tờ 14
67
2
Chính
6
BTXM
80% dân cư đông
109
100
hẻm 99
thửa 13/tờ 14
7
3
Cụt
3.5
BTXM
80% dân cư đông
110
101
Đường số 9
hẻm 104
44
3
Nhánh
5
Đất
95% dân cư rất đông
111
102
hẻm 104
thửa 58/tờ 14
14
1.5
Cụt
3.5
BTXM
95% dân cư rất đông
112
103
hẻm 104
thửa 56/tờ 14
13
2
Cụt
3.5
BTXM
90% dân cư rất đông
113
104
hẻm 101
hẻm 106
49
3
Nhánh
8
BTXM
100% dân cư rất đông
114
105
hẻm 100
hẻm 106
42
3
Nhánh
5
Đất
100% dân cư rất đông
115
106
Đường số 9
thửa 110/tờ 14
56
3
Chính
8
BTXM
95% dân cư rất đông
116
107
Đường số 9
thửa 50/tờ 14
17
1.5
LĐC
2
BTXM
95% dân cư rất đông
117
108
hẻm 106
hẻm 109
49
2
Nhánh
8
BTXM
97% dân cư rất đông
118
109
hẻm 108
hẻm 110
25
2
Nhánh
4.5
BTXM
100% dân cư rất đông
119
110
hẻm 109
thửa 31/tờ 14
13
1
Cụt
4.5
BTXM
95% dân cư rất đông
120
111
Đường số 9
Đường số 11
83
2,5-4.5
Chính
8
Đất
60% dân cư trung bình
121
113
Đường số 11
thửa 142/tờ 14
25
5
Nhánh
4.5
Đất
90% dân cư rất đông
122
114
hẻm 113
thửa 155/tờ 14
27
4
Nhánh
5
BTXM
70% dân cư
tương đối đông
123
115
Đường số 10
hẻm 111
36
2
Chính
8
Đất
60% dân cư trung bình
 
Ô PHỐ II/28
124
116
Đường số 10
thửa 52/tờ 12
21
1,5
Cụt
3.5
BTXM
90% dân cư rất đông
125
117
Đường số 7
hẻm 118
60
2
Chính
6
BTXM
95% dân cư rất đông
126
118
Đường số 10
RQH
39
2,2
Chính
6
BTXM
100% dân cư rất đông
127
119
hẻm 118
thửa 71/tờ 12
23
1,2
Cụt
3.5
Đất
90% dân cư rất đông
128
120
hẻm 122
thửa 105/tờ 12
27
2
Cụt
4.5
Đất
85% dân cư đông
129
121
hẻm 122
thửa 110/tờ 12
35
2
Cụt
4.5
Đất
90% dân cư rất đông
130
122
Đường số 10
Đường số 12
125
3
Chính
10
BTXM
90% dân cư rất đông
131
123
Đường số 11
hẻm 122
28
2
Chính
6
Đất
75% dân cư
tương đối đông
 
Ô PHỐ II/29
 
Ô PHỐ II/30
 
Ô PHỐ II/31
132
125
Đường số 12
thửa 276/tờ 12
38
3
Nhánh
5
BTXM
97% dân cư rất đông
133
126
Đường số 15
hẻm 125
87
2,5
Chính
6
BTXM
100% dân cư rất đông
 
Ô PHỐ II/32
134
128
Đường số 6
thửa 70/tờ 14
8
4
Cụt
4
Đất
90% dân cư rất đông
135
129
hẻm 130
thửa 196/tờ 14
63
3
Cụt
6
BTXM
95% dân cư rất đông
136
130
Đường số 6
hẻm 132
64
4
Chính
6
BTXM
100% dân cư rất đông
137
131
hẻm 130
thửa 390/tờ 14
24
3
Cụt
4
BTXM
90% dân cư rất đông
138
132
Đường số 15
hẻm 133
92
5
Chính
6
Đất
80% dân cư đông
139
133
thửa 378/tờ 14
thửa 425/tờ 14
41
4,5
Cụt
6
BTXM
90% dân cư rất đông
140
134
hẻm 132
thửa 456/tờ 14
45
2.5
Cụt
4
Đất
75% dân cư
tương đối đông
141
135
Đường số 15
Đường số 11
116
5-10
Chính
8
BTXM
97% dân cư rất đông
142
136
Đường số 10
hẻm 135
38
3
Nhánh
5
BTXM
95% dân cư rất đông
143
137
Đường số 11
hẻm 136
37
3
Nhánh
5
BTXM
90% dân cư rất đông
 
Ô PHỐ II/33
144
138
Đường số 15
thửa 306/tờ 14
132
6
Chính
8
BTXM
85% dân cư đông
145
139
Đường số 24
hẻm 138
93
4
Chính
6
BTXM
97% dân cư rất đông
146
140
Đường số 6
hẻm 138
25
4
Nhánh
4.5
Đất
100% dân cư rất đông
147
141
hẻm 138
thửa 250/tờ 14
41
3,5
Cụt
4.5
Đất
90% dân cư rất đông
148
142
Đường số 24
Cuối thửa 250/tờ 14
52
4
Cụt
5
BTXM
90% dân cư rất đông
149
143
Đường số 24
thửa 274/tờ 14
56
4
Cụt
5
BTXM
90% dân cư rất đông
150
144
Đường số 15
thửa 278/tờ 14
47
3
Cụt
6
Đất
90% dân cư rất đông
 
Ô PHỐ II/34
151
145
Đường số 15
thửa 75/tờ 23
46
4
Cụt
5
Đất
100% dân cư rất đông
152
146
Đường số 15
thửa 76/tờ 23
63
2
Cụt
5
Đất
95% dân cư rất đông
153
147
Đường số 6
thửa 38/tờ 23
60
6
Cụt
6
BTXM
100% dân cư rất đông
154
148
Đường số 6
hẻm 150
58
4
Nhánh
5
Đất
80% dân cư đông
155
149
hẻm 150
thửa 93/tờ 23
38
2
Cụt
5
BTXM
97% dân cư rất đông
156
150
hẻm 149
thửa 155/tờ 23
49
4
Nhánh
5
Đất
60% dân cư trung bình
157
151
Đường số 24
thửa 173/tờ 23
15
3
Cụt
4
Đất
80% dân cư đông
158
152
Đường số 6
hẻm 154
67
4
Chính
6
Đất
70% dân cư
tương đối đông
159
153
hẻm 152
thửa 164/tờ 23
41
1,5
Nhánh
4.5
Đất
60% dân cư trung bình
160
154
hẻm 152
hẻm 155
35
2
Nhánh
4.5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
161
155
hẻm 153
thửa 196/tờ 23
25
2
Nhánh
4
Đất
65% dân cư
tương đối đông
162
156
Đường số 24
hẻm 154
41
2
Chính
6
Đất
60% dân cư trung bình
163
157
hẻm 152
hẻm 553
28
3
Nhánh
4
Đất
70% dân cư
 tương đối đông
164
553
hẻm 157
thửa 207/tờ 23
13
2
Cụt
3.5
Đất
60% dân cư trung bình
165
Ô PHỐ II/35
166
158
Đường số 15
thửa 68/tờ 23
34
3
Cụt
4
Đất
60% dân cư trung bình
167
159
Đường số 6
hẻm 160
29
4
Nhánh
4.5
Đất
90% dân cư rất đông
168
160
hẻm 159
thửa 70/tờ 23
23
1,2
Cụt
4.5
Đất
70% dân cư
tương đối đông
169
161
Đường số 6
thửa 86/tờ 23
48
1,2
Cụt
4.5
Đất
80% dân cư đông
170
162
Đường số 6
hẻm 163
26
2
Nhánh
4.5
BTXM
90% dân cư rất đông
171
163
hẻm 162
thửa 124/tờ 23
25
2
Cụt
4.5
BTXM
90% dân cư rất đông
172
164
Đường số 6
thửa 217/tờ 23
21
1,2
Cụt
3.5
BTXM
100% dân cư rất đông
173
165
Đường số 17
RQH công trình
70
2
Chính
6
Đất
65% dân cư
tương đối đông


Số lượt người xem: 11805