Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
8
6
0
7
Văn hóa xã hội 30 Tháng Ba 2023 8:00:00 SA

Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và biểu dương gương “Người tốt việc tốt” năm 2022

Chiều 29/3, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 12 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và biểu dương gương “Người tốt việc tốt” năm 2022. Đến dự có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao thành phố; đồng chí Võ Thị Chính - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào.

 

 Đồng chí Võ Thị Chính - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Ban chỉ đạo quận đã tập trung đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống về phát triển gia đình, gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu. Ngay từ đầu năm đã có 101.369 hộ gia đình đăng ký Gia đình văn hóa. Các khu phố có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động Nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện chỉnh trang, sửa chữa 80 bảng tên văn phòng khu phố, thay mới 75 bảng tin văn phòng khu phố, sửa chữa 48 cổng chào khu phố văn hóa trên địa bàn quận. Các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận như Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các Nhà Văn hóa, Nhà Thiếu nhi quận, Nhà Văn hóa Lao động đều có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao thiết thực phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực sáng tạo của các tập thể, cá nhân, của cán bộ, công chức, viên chức người lao động tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” việc triển khai đăng ký thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa năm 2022, có 166 cơ quan đơn vị đăng ký. Trong quá trình đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lao động, sản xuất, kinh doanh góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 trên địa bàn quận gắn với việc phát động thực hiện phong trào Người tốt, việc tốt năm 2022 được sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân, đã tạo sức sống và sự lan tỏa sâu rộng của phong trào đến từng hộ gia đình, khu dân cư, từ đó phát hiện giới thiệu bình chọn Gương “Người tốt, việc tốt” biểu dương trong năm 2022. Trong năm cũng đã tuyên dương 160 gương “Người tốt - việc tốt” cấp quận, đây là những cá nhân, tập thể và hộ gia đình rất tích cực và thường xuyên thực hiện các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu cần nâng cao hơn hơn nữa nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được ban hành tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận, phường gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận; xây dựng “Gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn quận; xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, giao tiếp văn hóa ứng xử; tiếp tục phát huy, nhân rộng các công trình, mô hình hiệu quả trong năm 2022 để hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

 


 Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng

Dịp này, UBND quận đã tặng Giấy khen cho 12 khu phố đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 5 năm liên tục (2018 - 2022); 3 phường văn minh đô thị 02 năm liên tục (2021 - 2022); 10 phường triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường Văn minh - Mỹ quan đô thị năm 2022; 80 khu phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa năm 2022; 161 cá nhân đạt gương “Người tốt, việc tốt cấp quận” năm 2022.

--Bản tin quận (AT)--


Số lượt người xem: 326    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày