Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
8
6
8
0
2
Văn bản pháp luật 27 Tháng Mười 2023 4:50:00 CH

Công khai Nghị quyết, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 01/01/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Kế hoạch số 5002/KH-UBND ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 01/01/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND Quận 12 công khai Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ, Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Kế hoạch số 209-KH/QU ngày 16/8/2023 của Quận ủy, Kế hoạch số 6366/KH-UBND-KT ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân quận trên các trang mạng xã hội của quận để người dân được biết.

            Xem Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại đây

            Xem Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ tại đây

            Xem Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố tại đây

            Xem Kế hoạch số 209-KH/QU ngày 16/8/2023 của Quận ủy tại đây

            Xem Kế hoạch số 6366/KH-UBND-KT ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân quận tại đây


Số lượt người xem: 149    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày