Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
4
8
5
8
4
Tin tổng hợp 03 Tháng Giêng 2024 7:40:00 SA

Tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

Chiều 27/12/2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024.

Trong năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận đã phối hợp giải quyết trong số có điều kiện thi hành, thi hành xong là 2.722 việc, giảm 01 việc (giảm 0,03%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 83,73%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; tổng số bản án, quyết định đã nhận là 2.974 bản án, quyết định; tổng số giải quyết là 4.953 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang là 1.971 việc; số thụ lý mới là 2.982 việc, tăng 643 việc (tăng 27,49% so với cùng kỳ năm 2022); về tiền: Tổng số giải quyết là 2.131 tỷ 309 triệu đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng: 275.782.020.000 đồng) là 1.040 tỷ 221 triệu đồng; số thụ lý mới là 1.091 tỷ 087 triệu đồng, tăng 725.478.083 nghìn đồng (tăng 198,4%) so với cùng kỳ năm 2022.

Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải thi hành loại này là 3.963 việc (giảm 71 việc, tương ứng giảm 1,76% so cùng kỳ năm 2022), tương ứng với số tiền là 95 tỷ 096 triệu đồng (chiếm 81,34% về việc và 4,50% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: Trong số việc loại này, đã thi hành xong 2.585 việc (giảm 42 việc, tương ứng với giảm 1,59% so với cùng kỳ năm 2022), tương ứng với số tiền là 66 tỷ 618 triệu đồng, đạt tỷ lệ 89,02% về việc và 90,56% về tiền. Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Số việc phải thi hành loại này là 195 việc, tương ứng với số tiền là 1.577 tỷ 070 triệu đồng (chiếm 4,00% về việc và 74,75% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: Trong số việc loại này đã thi hành xong 16 việc, tương ứng với số tiền là 88.017.431.000 đồng, đạt tỷ lệ 18,39% về việc và 14,98% về tiền.

Dịp này, có 02 cá nhân Chi cục Thi hành án dân sự quận được nhận trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 06 cá nhân nhận Giấy khen của Cục trưởng cục Thi hành án dân sự Thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2023.

H.H


Số lượt người xem: 214    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày