Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
7
1
6
0
1
Tin tổng hợp 29 Tháng Bảy 2023 10:00:00 SA

Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 28/7, UBND quận tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023.

Lớp tập huấn có trên 50 người là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và UBND 11 phường; công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của cơ quan, phòng ban ngành quận và UBND phường.

 


Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại đây, báo cáo viên Thạc sĩ Phạm Nhựt Cường - Giảng viên khoa Chính trị - Hành chính Học viện hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xoay quanh nội dung: Tư duy lại về cải cách hành chính nhà nước (khái niệm, nội dung, chủ thể, phương pháp thực hiện); Sự cần thiết của cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay; yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số; nội dung cốt lõi trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm trong cải cách hành chính nhà nước ở một số địa phương.

Hướng dẫn các kỹ năng trong thực hiện cải cách hành chính ở địa phương như: Kỹ năng tham mưu, xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước; Kỹ năng truyền thông, tuyên truyền; Kỹ năng theo dõi, đánh giá, phát hiện và giải quyết vấn đề trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; Phân tích các chỉ số cải cách hành chính nhà nước (Par Index, Sipas, PCI) và khuyến nghị…

Qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của quận thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, cũng như kịp thời nắm bắt được tình hình những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong công tác cải cách hành chính, để có biện pháp phối hợp, tháo gỡ để điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

 

Bản tin quận (N.H)


Số lượt người xem: 262    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày