Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
4
6
2
4
5
Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo UBND quận 01 Tháng Giêng 2020 7:30:00 SA

Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Đậu An Phúc - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận

Ông Đậu An Phúc – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 12

Các nhiệm vụ cụ thể:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Công tác phòng chống lụt bão;

- Giúp Chủ tịch UBND quận trong công tác đấu thầu, chọn thầu các công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn thuộc thẩm quyền của quận.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã đấu thầu, chọn thầu đến khi hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Các nhiệm vụ đột xuất khác do Chủ tịch UBND quận phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với Chủ tịch UBND quận phụ trách Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình.

c) Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường các dự án.

d) Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công; được ủy quyền của Chủ tịch UBND quận thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Trực tiếp phụ trách Chương trình, dự án:

- Chương trình giảm ngập nước ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng (Nghị quyết Đại hội Đảng Đảng bộ thành phố lần X);

- Chương trình Bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường giao thông do quận quản lý ( Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V);

- Xây dựng bờ bao phòng chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V);

- Công trình Xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao đa năng (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V);

- Chương trình cấp nước sạch.

e) Theo dõi hoạt động phường Trung Mỹ Tây.

 

 

Số lượt người xem: 1768    
Xem theo ngày Xem theo ngày