Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
6
7
2
8
0
0
Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo UBND quận 01 Tháng Giêng 2020 8:00:00 SA

Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12

Các nhiệm vụ cụ thể:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quản lý đô thị, trật tự xây dựng;

- Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 để tách thửa;

- Xây dựng, kiến trúc;

- Quản lý đất đai;

- Quản lý nhà Nhà nước;

- Kiến thiết thị chính;

- Quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường;

- Giáo dục và đào tạo;

- Văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông;

- Y tế;

- Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quản lý Nhà nước về thanh niên; hội, quỹ; công tác liên quan đến viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ;

- Công tác tôn giáo, dân tộc;

- Quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các đoàn thể và các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

- Công tác dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công;

- Các nhiệm vụ đột xuất khác do Chủ tịch UBND quận phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12; Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Thể dục Thể thao; phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Đội Thanh tra địa bàn Quận 12; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường phổ thông trung học Trường Chinh, Thạnh Lộc, Võ Trường Toản; Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12.

c) Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Đoàn công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Trưởng các Ban: Biên tập Website quận; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới; Ban chỉ đạo giảm nghèo và việc làm.

- Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

d) Ký các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực được phân công; được ủy quyền của Chủ tịch UBND quận thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Trực tiếp phụ trách Chương trình, dự án:

- Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X);

- Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần X).

- Chương trình Xây dựng trường học ở các bậc học (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V);

- Công trình Xây dựng thuộc lĩnh vực Y tế;

- Thực hiện nghị quyết xây dựng phường văn minh đô thị.

e) Phụ trách phường Thới An, Tân Thới Nhất.


Số lượt người xem: 2130    
Xem theo ngày Xem theo ngày