Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
5
4
3
7
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 14 Tháng Hai 2020 4:00:00 CH

Công khai Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND-NV ngày 09 tháng 11 năm 2018 của UBND Quận 12 về việc thực hiện các giải pháp nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 - 2019; nhằm mục đích công khai, minh bạch hoạt động cơ quan hành chính nhà nước. UBND Quận 12 thực hiện công khai Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Theo Báo cáo số 12610/BC-UBND-TTr ngày 04 tháng 12 năm 2019 của UBND Quận 12 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, trong năm 2019, UBND quận đã chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản quy định liên quan đến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thường xuyên quán triệt các quy định về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức và tuyên truyền đến Nhân dân. Về đánh giá tình hình tham nhũng, trong năm 2019 chưa phát hiện và kết luận trường hợp nào có hành vi tham nhũng trên địa bàn quận./.

Xem chi tiết tại đây

Thanh tra Quận 12


Số lượt người xem: 966    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày