Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
3
0
1
5
9
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 28 Tháng Chín 2019 3:05:00 CH

Kết quả giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Trần Thị Hoài Phương

Kết quả giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Trần Thị Hoài Phương

Ủy ban nhân dân Quận 12 nhận được đơn khiếu nại lần hai của bà Trần Thị Hoài Phương đối với hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành vì đã không giải quyết nội dung đơn khiếu nại của bà.

Theo quy định của Luật Khiếu nại, ngày 28/6/2019, Ủy ban nhân dân Quận 12 có Thông báo số 7032/TB-UBND-TTr về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Trần Thị Hoài Phương.

Qua kiểm tra, xác minh và tổ chức đối thoại theo quy định, nhận thấy các nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Hoài Phương là không có cơ sở để xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ban hành Quyết định 5538/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hoài Phương có nội dung công nhận việc Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành ban hành Thông báo số 230/TB-UBND ngày 17/4/2019 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hoài Phương là đúng. Tuy nhiên, qua kiểm tra nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Hoài Phương, nhận thấy việc Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành ban hành Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với bà Phương trễ hạn theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành tổ chức chấn chỉnh và xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ có liên quan theo quy định./.

Thanh tra Quận 12


Số lượt người xem: 1174    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày