Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
4
7
9
8
7
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 11 Tháng Ba 2024 11:15:00 SA

Công khai: Kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Thới An

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Ủy ban nhân dân Quận 12 công khai Kết luận số 188/KL-TTr ngày 01/3/2024 của Thanh tra quận về trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Thới An.

Xem toàn văn Kết luận tại đây


Số lượt người xem: 120    
Xem theo ngày Xem theo ngày