Bỏ qua nội dung chính
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
4
8
3
8
4
Thanh tra - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 29 Tháng Sáu 2021 8:05:00 SA

Công bố Kết luận thanh tra tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, Quận 12

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Quận 12, ngày 15/6/2021, Chánh Thanh tra Quận 12 đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 3918/KL-UBND-TTr ngày 11/6/2021 của Chủ tịch UBND Quận 12 về thanh tra công tác thu, chi tài chính của trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp Thành, Quận 12 (thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020). Buổi công bố kết luận thanh tra được tổ chức tại trụ sở UBND Quận 12 với sự tham dự của Đoàn thanh tra, đại diện trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh và các cá nhân có liên quan.

Theo Kết luận thanh tra số 3918/KL-UBND-TTr ngày 11/6/2021, qua thanh tra nhận thấy:

- Về công tác quản lý, thu tài chính: đơn vị thực hiện đúng quy định đối với nguồn thu ngân sách, đúng mức thu theo các văn bản của UBND quận đối với nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu hộ - thu theo thỏa thuận; tuy nhiên có một số lưu ý như trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh thực hiện việc công khai các khoản thu và niêm yết các văn bản quy định về khung mức thu, tuy nhiên tại thời điểm thanh tra, nhà trường không cung cấp được hồ sơ chứng minh việc niêm yết cũng như chứng cứ chứng minh việc có thông tin nội dung niêm yết đến phụ huynh học sinh để biết và theo dõi là chưa chặt chẽ theo quy định; việc các liên lưu thu tiền theo mẫu C45-BB không thể hiện chữ ký của người nộp và người thu là chưa đúng quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

- Về công tác quản lý, chi tài chính: đơn vị thực hiện đảm bảo công tác chi tài chính từ nguồn ngân sách được cấp. Qua thanh tra có phát hiện một số hạn chế, thiếu sót như chưa có kế hoạch sử dụng nguồn thu để mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị theo dự toán được duyệt từ đầu năm đối với việc chi từ nguồn thu sự nghiệp; chưa kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện mua sắm các trang thiết bị đã duyệt dự toán đầu năm; chưa kịp thời điều chỉnh hồ sơ quyết toán đảm bảo với trang thiết bị đã mua sắm trên thực tế; còn để tồn tiền thu hộ, chi hộ là chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính; thực hiện chi không đúng nguồn đối với nguồn thu hộ, chi hộ; chi tiền khen thưởng không đúng quy định và không có quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ; chưa khảo sát giá thị trường của trang thiết bị tại thời điểm lập bảng đề xuất mua sắm đối với 02 máy vi tính xách tay; hồ sơ miễn giảm học phí chưa chặt chẽ (thực hiện sửa đổi, tẩy xóa thông tin xác nhận trên hồ sơ lưu trữ, lập danh sách học sinh được miễn giảm học phí có sai sót); việc đấu giá cho thuê căn tin, bãi giữ xe chưa đảm bảo theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND quận trong thời gian chờ phê duyệt đề án.

- Qua thanh tra phát hiện việc bất cập trong việc lựa chọn đơn vị liên kết đào tạo (tin học, Anh văn, kỹ năng sống) và cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú (gọi tắt là đơn vị cung cấp dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp giáo dục) hiện nay chưa có quy định cụ thể về cách thức lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ, việc lựa chọn do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp giáo dục quyết định nhưng không có tiêu chí cụ thể cho việc lựa chọn là có chủ quan, chưa đảm bảo tính công khai, khách quan.

Qua kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND Quận 12 đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng và Kế toán trưởng trường THCS Nguyễn Chí Thanh; quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 3.882.000 đồng sai phạm của đơn vị trong công tác thu chi tài chính; kiến nghị UBND Thành phố xem xét, ban hành các quy định về cách thức lựa chọn đơn vị liên kết đào tạo (tin học, Anh văn, kỹ năng sống) và cung cấp suất ăn bán trú. Đồng thời, chấn chỉnh các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn quận để rút kinh nghiệm chung, tránh những hạn chế, thiếu sót tương tự trong thời gian tới./.

Thanh tra Quận 12


Số lượt người xem: 543    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày